Festiwal fotografii FOTOPERYFERIE – Kielce 2024

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zapraszają do udziału w kolejnym „Przeglądzie fotografii w technikach dawnych i alternatywnych”, będącym częścią III Festiwalu Fotografii FOTOPERYFERIE. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na www.fundacjaimksk.pl oraz www.bwakielce.art.pl  ZAPRASZAMY!

III Festiwal Fotografii FOTOPERYFERIE Kielce 2024
PRZEGLĄD fotografii w technikach dawnych i alternatywnych

Regulamin

 1. Organizator.

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu w Kielcach.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

 • Cel przeglądu.

Celem„Przeglądu fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” jest stworzenie przestrzeni i warunków do prezentacji  dokonań artystów używających w swojej twórczości dawnych i eksperymentalnych technik fotograficznych oraz związanych z nimi wartości, a także ich popularyzacja i udostępnienie na wystawie szerokiemu gronu odbiorców w formie bezpośredniego z nimi kontaktu.   

 • Warunki udziału w wystawie.

– wystawa ma charakter otwarty i mogą wziąć w niej udział wszyscy artyści realizujący prace
w technikach dawnych i alternatywnych.

– dopuszcza się prace w technikach: odbitka albuminowa, guma, pigment, odbitka olejna, cyjanotypia, mokra płyta kolodionowa, papier solny i prace eksperymentalne

– z wystawy wyklucza się prace wykonane tradycyjną techniką srebrową i cyfrową: odbitki bądź powiększenia na papierze srebrowym z tradycyjnego negatywu jak również wydruki z pliku cyfrowego.

Wyjątek stanowią prace wykonane na tradycyjnym materiale srebrowym bądź wydruk cyfrowy, w których finalny obraz został uzyskany za pomocą niestandardowych metod naświetlania czy obróbki (np. fotografia otworkowa, luksografia).

 • Zgłoszenia

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 pojedyncze prace lub dyptyk + pojedynczą pracę, lub jeden tryptyk – czyli w sumie 3 fotografie. Ograniczenie do trzech zdjęć jest spowodowane pojemnością przestrzeni Galerii Dolnej BWA, w której będzie prezentowana wystawa.

Karcie zgłoszenia powinny towarzyszyć  pliki cyfrowe reprodukcji prac (do dokumentacji i wykorzystania w katalogu).

Wymagania techniczne plików cyfrowych:

 • Wymiary zdjęć: 2400 pikseli po krótszym boku
 • Rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi
 • Przestrzeń kolorów: sRGB, 8-bit
 • Typ pliku: jpeg (jpg)
 • Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 10 MB
 • Reprodukcje prac, opisane z zachowaniem kolejności wpisanej w karcie zgłoszenia (nr-nazwisko-imię-tytuł) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową (pdf lub skan) należy nadsyłać mailem lub WeTransferem na adres fotoperyferie2024@gmail.com
 • W temacie maila należy podać: FOTOPERYFERIE 2024 oraz swoje imię i nazwisko
 • Wysyłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Kwalifikacja do wystawy

– Organizatorzy powołają komisję kwalifikacyjną do akceptacji i weryfikacji zgłoszeń. Komisja dokona również selekcji prac do wystawy, gdy ich ilość przekroczy możliwości  przestrzeni wystawienniczej galerii.

– Cykl fotografii : dyptyk i tryptyk traktowany będzie jako jedna kompletna praca – ocenie i selekcji będzie podlegał w całości.

– Lista prac zakwalifikowanych do wystawy opublikowana będzie na internetowych stronach Organizatorów:

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – www.fundacjaimksk.pl

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – www.bwakielce.art.pl

 • Wysyłka zakwalifikowanych prac

Zakwalifikowane prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25011 Kielce.

– Prace oprawione powinny być przygotowane do prezentacji w galerii: każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie opisaną etykietę – załącznik do regulaminu.

– Prace nieoprawione powinny być przygotowane do prezentacji w standardowych ramach BWA: passe-partout, podkład, lub format do rozmiarów ram: 100 x 70, 80×60, 70×50, 40 x 30 cm.

– Oprawione prace zawierające elementy szklane powinny być dostarczone do galerii osobiście lub przesłane na odpowiedzialność Autora.

– Prace ponadnormatywne (nie mieszczące się w standardowych przesyłkach kurierskich) powinny być przywiezione i odebrane osobiście przez Autorów lub ich reprezentantów

 • Terminarz

– Termin nadsyłania zgłoszeń (pliki cyfrowe) do 15 marca 2024 r.

Weryfikacja, akceptacja i wybór prac do wystawy – do 18 marca 2024 r.

Termin dostarczenia oryginalnych prac – do 15 kwietnia 2024 r. 

– Wernisaż wystawy w Galerii Dolnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – 26 kwietnia 2024 r.  

Czas trwania wystawy – 26 04 – 16 06 2024 r.

        8. Zwrot i odbiór prac

– Po zakończeniu wystawy wszystkie prace  mogą być odbierane osobiście lub przez reprezentantów Autorów lub odesłane drogą pocztową na koszt organizatorów na adres wskazany w karcie zgłoszeniowej.

– Prace z elementami szklanymi mogą być odesłane na prośbę i odpowiedzialność Autora

– Prace ponadnormatywne (nie mieszczące się w standardowych przesyłkach kurierskich) powinny być odebrane osobiście przez Autorów lub ich reprezentantów.

 • Katalog Przeglądu

– Do wystawy wydrukowany będzie katalog „Przeglądu fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” zawierający reprodukcje po jednej pracy każdego zakwalifikowanego uczestnika.

– Każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz. Dodatkowe egzemplarze będzie można kupić u Organizatorów:  w galerii BWA w Kielcach lub w sklepie internetowym www.bwakielce.pl

 1. Osoba do kontaktu

Wszelkie pytania dotyczące udziału w Przeglądzie należy kierować  do

Katarzyna Samczyńska, Prezes Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

tel: 41 367 64 47 w. 25

e-mail: edukacja@bwakielce.art.pl

lub na oficjalny adres  e-mail wydarzenia:

 1. Załączniki:

– Formularz zgłoszeniowy

– Etykiety na prace

 1.  Licencja na potrzeby promocji

Autor udziela Organizatorom jednorazowej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, do utworów prezentowanych w ramach przeglądu / festiwalu w celu promocji wydarzenia na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu; wprowadzenie do pamięci komputera; dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie; wystawienia, wyświetlania i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego; wydruk katalogu.