Start / Artykuły / Aktualności / PRZEDWIOŚNIE 42/2019 – karta zgłoszenia i regulamin

PRZEDWIOŚNIE 42/2019 – karta zgłoszenia i regulamin

PRZEDWIOŚNIE 2019

42. INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

przedwiośnie 42-2019

do pobrania
karta uczestnictwa – PRZEDWIOŚNIE 2019

regulamin PRZEDWIOŚNIE 42 – 2019

karta do opisu prac (Prosimy ją wypełnić, wydrukować i nakleić na zgłaszane prace!)

Święto kieleckiej plastyki – pokonkursowa wystawa PRZEDWIOŚNIE – jest organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach już po raz czterdziesty drugi. I – jak co roku – również i ta edycja zostanie oprawiona w kontekst świętującego miasta i jego mieszkańców w czasie kolejnego Święta Kielc. Zwiedzanie wystawy pokonkursowej będzie można rozpocząć już po uroczystym wernisażu 21 czerwca – podczas „białej nocy”, która dodatkowo wydłuży i uatrakcyjni wizytę w galerii. Jak co roku wystawie będzie towarzyszył obszerny katalog, zawierający prace każdego artysty zakwalifikowanego do wystawy pokonkursowej.

PRZEDWIOŚNIE od początku było – i nadal jest – cenną platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich artystów. Teraz także z twórczą obecnością tych, którzy  żyjąc w czasach wzmożonych migracji, rozpierzchli się po świecie. Jak co roku zapraszamy ich do wspólnego uczestniczenia w święcie naszego miasta i święcie świętokrzyskiej plastyki hasłem:

ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.
2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 42 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształcenie (średnie i wyższe, z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.
4. Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 10 maja br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2
– do 6 maja br. przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność)
5. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa aktualnymi danymi i osiągnięciami z ostatnich dwóch lat, i dostarczenia jej do BWA w Kielcach wraz z opisanymi pracami lub w inny sposób.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 42, twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.
7. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 42 jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
KONKURSY TOWARZYSZĄCE
Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE odbędzie się konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych prac dokona Jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
– Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki. Obrady Jury odbędą się 11 MAJA 2019. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.
– Autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.
– Skład Jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury oraz opublikowane w katalogu wystawy.
– Prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach. Prace zakwalifikowane można odbierać po zakończeniu wystaw. Na życzenie artystów BWA może odesłać prace na koszt artysty.
– Do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez Jury do wystawy.
– Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród, odbędzie się w pierwszym dniu Święta Kielc, 21 czerwca br., o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor: Stanisława Zacharko-Łagowska
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Tel. 41 367 64 47, fax 41 367 69 83
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

cybulski

Aktualizacja: