Start / Artykuły / Ogłoszenia / Komunikat 8/2015 SHS

Komunikat 8/2015 SHS

Szanowni Państwo,

Nawiązując do komunikatu 7/2015 z dnia 10 października 2015 br. uprzejmie przypominamy, że w dniu 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 17.30. (II termin – godz. 18.00) w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Porządek zebrania

– Otwarcie Zebrania
– wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
– przyjęcie porządku obrad
– sprawozdanie merytoryczne (Prezes) i finansowe (Skarbnik)
– sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

Wybory:

– komisji skrutacyjnej
– prezesa Oddziału
– członków Zarządu
– Komisji Rewizyjnej
– Delegatów Oddziału na XLII Zwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów (planowane na 11. XII.2015)
– dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Kieleckiego SHS
– zamknięcie zebrania

Za Zarząd:

Wiceprezes i Sekretarz Prezes Oddziału Kieleckiego
Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska Piotr Rosiński

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shs_sekret@wp.pl, administracja@bwakielce.art.pl , tel. 696 476 272.

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia