Start / Artykuły / Ogłoszenia / Komunikat SHS 1-2016

Komunikat SHS 1-2016

logo shs

 

 

Kielce 19 stycznia 2016 roku

Komunikat 1/2016
Szanowni Państwo,
Informujemy, że na XLII Walnym Zjeździe SHS w Warszawie 11 grudnia 2015 r. wybrano nowe władze naszego Stowarzyszenia.
Prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki został ponownie prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (O/Warszawski).W skład Prezydium weszli: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski (O/Krakowski-wiceprezes), prof. dr hab. Zbigniew Bania (O/ Warszawski-wiceprezes), dr Katarzyna Nowakowska-Sito (O/Warszawski-skarbnik), dr Anna S. Czyż (O/Warszawski-sekretarz generalny), dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka (O/Krakowski-członek Zarządu Gł. SHS), prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (O/Poznański-członek Zarządu Gł. SHS). Komisja Rewizyjna ZG SHS w składzie: Jan Skuratowicz (O/Poznański), Maria Gołąb (O/Poznański), Zbigniew Maj (O/Warszawski). Sąd Koleżeński SHS: Danuta Łuniewicz-Koper (O/Warszawski), dr Karolina Stanilewicz (O/Łódzki), Marian Rumin (O/Kielecki), ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (O/Krakowski), Maria Zwierz (O/Wrocławski).

Zebranie nadało godność Członka Honorowego kol. kol.: Lechosławowi Lameńskiemu (O/Lubelski), Romualdowi Nowakowi (O/Wrocławski), Elżbiecie Pileckiej (O/Toruński), Danucie Semeniuk (O/Warszawski), Marcie Wajdowicz (O/Rzeszowski), Michałowi Woźniakowi (O/Toruński), Alicji Zaraś (O/Warszawski), Teresie Żurawskiej (O/Rzeszowski).

Informacje o konferencjach:
Ogólnopolska konferencja naukowa Narodziny nowoczesności. Między tradycją a awangardą. O rzeźbie II poł. XIX i I poł. XX wieku, odbędzie się w dniach 10-11.03.2016 roku w pałacu Mycielskich w Wolsztynie. Konferencje organizuje Koło Studentów Historii Sztuki UAM w Poznaniu we współpracy z Instytutem Historii Sztuki tegoż Uniwersytetu oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Lechosław Lameński (IHS w Lublinie), dr Rafał Makała (US w Szczecinie), prof. dr hab. Waldemar Okoń (IHS we Wrocławiu), dr hab. Andrzej Szczerski (IHS w Krakowie) oraz prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski (IHSw Poznaniu).

24–26 kwietnia 2016 Instytut Historii Sztuki UJ wraz z ks. archiprezbiterem dr Dariuszem Rasiem, proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Jako serce pośrodku ciała…„. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie, szczegółowych informacji udziela Masza Sitek, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego masza.anna.sitek@gmail.com
Muzeum Zamkowe w Pszczynie organizuje w dn.12 maja 2016 r. Sesję naukową z okazji 70-lecia Muzeum Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych. Podczas konferencji planowane jest podjęcie tematów m.in. administracji i służby dworskiej, kuchni i ogrodu gospodarczego, stajni, wozowni, życia codziennego, architektury budynków gospodarczych, straży pałacowej, codziennej obsługi rezydencji, urządzeń i przedmiotów wyposażenia gospodarczego. Zgłoszenia do 31 stycznia 2016 na- adres: kancelaria @ zamek-pszczyna.pl.
W dniach 18-19 maja 2016 r. w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Katowicach odbywać się będzie sesja naukowa Miasta w kontekście wielkich i małych narracji. Badacze zainteresowani wygłoszeniem referatu proszeni są o przysyłanie krótkiego streszczenia planowanej wypowiedzi (1000 znaków) na adres organizatorki konferencji dr hab. Irmy Koziny: irma1-1964@o2.pl do dnia 15 marca 2016 r.
Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Sekcja Mediewistyczna przy OW SHS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej Claritas et consonantia funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza, poświęconej pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w dniach 16-17 czerwca 2016. Szeroko zakreślony temat konferencji nawiązuje do pierwszej sesji, dedykowanej pamięci prof. Szczepkowskiej-Naliwajek – Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza (Warszawa 2007). Na propozycje tematów referatów wraz z krótkimi abstraktami organizatorzy oczekują do 15 II 2016. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres <ow.shs@shs.pl.pl>.

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że będzie organizatorem przyszłorocznej LXIV Ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (druga połowa listopada 2016 r.). Tematyka sesji zostanie poświęcona migracji w kontekście sztuki, poprzez problematykę tendencji i nurtów, twórców i środowiska artystyczne, a wreszcie dzieła sztuki. Szczegóły oraz informacje organizacyjne zostaną przedstawione na początku stycznia 2016 r.

Nasz Oddział SHS organizuje objazd naukowy: Turkmenistan – Uzbekistan w dniach 19-31 maja 2016 r. Wyjazd odbędzie się przy zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników do 20 grudnia 2015. Cena 5680 PLN + 1990 USD od osoby, przy grupie liczącej minimum 15 osób.
Zaliczka w wysokości 3500 zł płatna przy podpisaniu umowy. Przed dokonaniem wpłaty, prosimy uprzejmie przesyłać zgłoszenie udziału w imprezie do Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej na adres ecehape@o2.pl lub SMSem na komórkę +48 604 77 27 10.
Bardzo gorąco prosimy o opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na bezpłatny wstęp do galerii i muzeów i na poważną ulgę w kosztach pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):
nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115
nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

Za Zarząd:
Wiceprezes Prezes Oddziału Kieleckiego
Stanisława Zacharko Piotr Rosiński

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shs_sekret@wp.pl, administracja@bwakielce.art.pl , tel. 696 476 272.

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia