Start / Artykuły / Ogłoszenia / Komunikat SHS 1/2022

Komunikat SHS 1/2022

Kielce, 14 stycznia 2022 roku

Szanowni Państwo – Członkowie Oddziału Kieleckiego SHS

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) w dniu 15 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00. (II termin – godz. 17.30)

Porządek zebrania

– otwarcie zebrania
– wybór Przewodniczącego zebrania oraz sekretarza / protokolanta
– przyjęcie porządku obrad
– sprawozdanie merytoryczne (Prezes) i finansowe (Skarbnik)
– sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

Wybory:

– komisji skrutacyjnej
– prezesa Oddziału
– członków Zarządu
– Komisji Rewizyjnej
– delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów (planowane w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2022 r.)
– dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Kieleckiego SHS
– zamknięcie zebrania

Za Zarząd:

Prezes Oddziału Kieleckiego dr hab. Piotr Rosiński
Sekretarz Oliwia Juras

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shskielce@gmail.com, administracja@bwakielce.art.pl , tel. 696 476 272.

cybulski

Aktualizacja:

Kategoria: Ogłoszenia