Start / Artykuły / Ogłoszenia / Komunikat SHS 1/2020

Komunikat SHS 1/2020

shs

Kielce, 21 stycznia 2020 roku

Komunikat 1/2020

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS zapraszamy naszych członków i sympatyków na wspólne zwiedzanie wystawy pt. STRACH, w dniu 28 stycznia (wtorek) o godz. 16.00 w Muzeum Narodowym (Pałac Biskupów Krakowskich).
Po ekspozycji oprowadzi dyrektor MN ds. naukowych i kurator wystawy kol. Joanna Kaczmarczyk.
*
INFORMACJE O KONFERENCJACH:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS: HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA.
W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji. Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia). Oczekujemy ujęć ogólnych ale także studiów przypadków:
I. HISTORIA
– status historii sztuki w II RP, PRL i III RP
– społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji
– historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych
– programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną
II. POLITYKA
– demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki
– historyk sztuki jako urzędnik
– samorząd uwłaszczony na zabytkach
– kultura jako konflikt interesów czy wspólnota
– własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki
– neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka
III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
– przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki
– deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki
– polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki
– niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt
– wiara a piękno – historia sztuki w seminariach
– dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski
IV. MUZEA
– muzea jako argument polityczny
– muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne
– czego uczą edukatorzy muzealni?
– granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej
V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA
– historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny
– uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona
– wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki
– polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć
– językowe determinanty historii sztuki
– historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”
Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 roku. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie. Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY SHS oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

Katedra Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. AUTOREFERENCYJNOŚĆ W SZTUCE: metajęzyk, persyflaż, technika, która odbędzie się 25 i 26 maja 2020 r. w Toruniu
Organizatorzy zachęcają historiografów sztuki, kulturoznawców, filozofów kultury, krytyków sztuki, filmoznawców, artystów i konserwatorów do podjęcia wyżej nakreślonej tematyki i odniesienia się do uszczegółowionych poniżej problemów bądź do zaproponowania zbliżonych tropów tematycznych: metajęzyk w dziełach sztuki średniowiecza; sztuka nowożytna o „sobie samej”; modernizm, antymodernizm i postmodernizm – zbliżenia, konfrontacje i antynomie; architektura jako forma pamięci – reinterpretacje dawnych prototypów; autoreferencyjność w sztuce jako próba stworzenia modelu nowego społeczeństwa; autoreferencyjność w sztuce jako narzędzie narodowej autoafirmacji; laboratorium metajęzyka w sztuce nowych mediów; strategie autoreferencyjne w przestrzeni wystawienniczej – galeryjnej i muzealnej; stosowanie materiałów i technik specyficznych dla sztuki minionych epok; imitacje dawnych technik za pomocą nowych materiałów i narzędzi. Propozycje tematów referatów wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: autoreferencyjnosc@onet.pl – do dnia 10 kwietnia 2020 roku.Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 30 kwietnia 2020 r.
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego i Opactwo Cystersów w Mogile zaprasza na VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, które odbędzie się 28 i 29 maja 2020 roku. Informacja i zgłoszenia: biuromogila@gmail.com

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji pt. Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu, która odbędzie się 18-19 czerwca 2020 roku w siedzibie IHS UŁ, na ul. G. Narutowicza 65. Zainteresowani proszeni są o przysłanie tematów wystąpień i abstraktów do 1 marca 2020 roku na adres konferencja.wnetrza2020@gmail.com
W dniach 8-9. 10. 2020 Oddział Poznański SHS przygotowuje konferencję naukową poświęconą rezydencjom wielkopolskim (od średniowiecza po XX w.). Informacja i zgłoszenia: tomrat@amu.edu.pl

Za Zarząd

Prezes Oddziału Kieleckiego  dr hab. Piotr Rosiński

Sekretarz Oddziału Kieleckiego  Oliwia Juras

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shskielce@gmail.com, administracja@bwakielce.art.pl , tel. 696 476 272.

cybulski

Aktualizacja:

Kategoria: Ogłoszenia