Start / Artykuły / Ogłoszenia / Komunikat SHS 3/2020

Komunikat SHS 3/2020

shs

Kielce, 29 września 2020 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu O. Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 6 października (wtorek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.
Podczas spotkania dr hab. prof. UJK Danuta Rasała przedstawi refleksje z podróży do Indii połączone z prezentacją pt: Święci mężowie, pielgrzymi i żebracy wśród niepowtarzalnych zabytków stanu Madhja Pradeś w Indiach.
W związku z pandemią prosimy o stosowanie środków ostrożności – maseczki, zachowanie dystansu, używanie dostępnego na miejscu płynu dezynfekującego do rąk.

*

Informacja o LXIX Ogólnopolskiej sesji SHS

Sesja pt. HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA odbędzie się w Warszawie w dniach19 – 20 listopada 2020 roku w Auli Akademii Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 39. Wstępny program przedstawia się następująco:

19 listopada, czwartek, godz. 10,00

I. Historia i polityka

Mariusz Bryl, Potrzeby polskiej historii sztuki przed 100 laty: zgodny chór i głos odrębny
Elżbieta Kal, Realizm – walka klasowa – postęp, czyli o socrealistycznej koncepcji sztuki
Andrzej Szczerski, Rok Awangardy i historie alternatywne
Stanisław Czekalski, Historia sztuki w systemie 2.0 – gdzie jesteśmy?
Wojciech Włodarczyk, „Prywatność” – niechciany model kultury

II. Historia sztuki jako dyscyplina

Ryszard Kasperowicz, Classicorum veterum fragmenta? Lekcja Edgara Winda
Łukasz Rozmarynowski, Scjentyzm w historii sztuki: dotychczasowe osiągnięcia i niepowodzenia oraz możliwe perspektywy
Anna Markowska, Sztuka w domu czyli delegitymizacja scientia artis
Marta Leśniakowska, Ekonomia polityczna historii sztuki jako nauki stosowanej
Maria Poprzęcka, Historyk sztuki na bezludzkiej ziemi
Piotr Juszkiewicz, W poszukiwaniu fundamentów. Polska historia sztuki XX i XXI w. jako projekt modernistyczny
Jakub Banasiak, Tranzytologia, antykomunizm, efekt Foucault. W stronę historii historii sztuki polskiej (współczesnej) po 1989 roku (i co z tego wynika)
ks.bp. Michał Janocha, Nauczanie historii sztuki w seminariach duchownych

18,00 – rozdanie nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i nagrody im. prof. Jerzego Łozińskiego

20 listopada, piątek, godz. 9,00

III. Muzea, wystawy, zbiory

Agnieszka Murawska, O zawodzie muzealnika w kontekście misji muzeów. Refeksja historyczno-prawna
Piotr Rypson, Misja, narracja, klientelizm. Polskie muzea w czwartej dekadzie wolności
Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Jedność w różnorodności? Sztuka mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych w polskich muzeach
Gabriela Świtek, Centralny Plan Wystaw

IV. Przestrzeń publiczna

Rafał Eysymontt, Wpływ współczesnej historii sztuki na kształtowanie krajobrazu kulturowego i przestrzeni publicznej
Waldemar Baraniewski, Czy przestrzeń publiczna ma właściciela?
Tadeusz Żuchowski, Pomnikowe potyczki historyka sztuki
Jakub Dąbrowski, Historyk sztuki między pomnikofilią a pomnikofobią
Robert Waszkiewicz, Bieżące problemy prawne na tle praktyki stosowania prawa o ochronie zabytków
Makary Górzyński, Instytucja, mgławice, punkty styczne i linie ognia. Działania i role społeczne historyków sztuki we współczesnym Kaliszu
Bartosz Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia
Paulina Korneluk, Spór o zieleń, spór o historię – powstanie Parku Miejskiego w Zamościu, jako początek myśli konserwatorskiej w mieście. Studium przypadku
Bernadeta Stano, Wskrzeszanie etosu pracy w przemyśle w kontekście degradacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych
*
Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu (brak dochodów z Zamku w Niedzicy i Restauracji Fukiera w Warszawie). W związku z tym bardzo gorąco prosimy o terminowe opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):
nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115
nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

Za Zarząd
Prezes Oddziału Kieleckiego dr hab. Piotr Rosiński
Sekretarz Oliwia Juras

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shskielce@gmail.com, administracja@bwakielce.art.pl , tel. 696 476 272.

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia