Komunikat SHS 3/2021

shs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kielce, 5 maja 2021 roku.

Komunikat 3/2021

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu O. Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 12 maja (środa) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.
Podczas spotkania dr hab. prof. UJK Danuta Rasała przedstawi refleksje z podróży na Maltę połączone z prezentacją pt: Tajemnice i przyroda wysp maltańskich
W związku z pandemią prosimy o stosowanie środków ostrożności – maseczki, zachowanie dystansu, używanie dostępnego na miejscu płynu dezynfekującego do rąk.
*
Muzeum Historii Kielc zaprasza do udziału w konferencji historycznej Ludzie Kolegiaty.
W tym roku mija 850 rocznica fundacji kolegiaty – obecnie katedry – pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach oraz działającej przy niej kapituły kolegiackiej. Przez cały ten czas z kolegiatą, a później katedrą kielecką, związany był szereg osób duchownych i świeckich. Ich działalność, a często także życie, na najróżniejsze sposoby wiązały się z funkcjonowaniem świątyni i tworzącej się wokół niej osady kościelnej. Kolegiata jest od prawie dziewięciu wieków centrum i jednym z głównych źródeł wzrostu kieleckiego Wzgórza Zamkowego. Liczba nazwisk związanych tym miejscem jest ogromna. Działalność duszpasterska, zgromadzenia pobożnościowe, szkolnictwo duchowne i świeckie, dobroczynność i działalność opiekuńcza, fundacje artystyczne, życie muzyczne, dbałość ekonomiczna, zainteresowania naukowe, opieka archiwalna i inicjatywy muzealnicze itd. – za każdą z tych aktywności stoją konkretne postacie. Wyniki dotychczasowych badań, szczególnie tych z ostatnich trzydziestu lat, znacznie poszerzyły „kolegiacki słownik biograficzny”. Zapraszając do udziału w konferencji liczymy zarówno na wzbogacenie biografii już zarysowanych, jak i zainteresowanie działalnością osób słabo dotychczas rozpoznanych.
Przewidywany termin konferencji: 16-17 września 2021
Zgłoszenia z syntetycznym opisem treści wystąpienia (maks. 1000 znaków) prosimy nadsyłać droga elektroniczną na adres: redakcja@mhki.kielce.eu lub listownie na adres Muzeum Historii Kielc, ul. Świętego Leonarda 4, 25-311 Kielce do 30 czerwca b.r.
W związku z planowanym wydaniem materiałów pokonferencyjnych jeszcze w tym roku, teksty wystąpień powinny być złożone w sekretariacie konferencji najpóźniej w dniu jej zakończenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.
*
Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna naszego Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu (brak dochodów z Zamku w Niedzicy i Restauracji Fukiera w Warszawie). W związku z tym bardzo gorąco prosimy o terminowe opłacanie składek u skarbnika Oddziału – Pani Małgorzaty Ostrowskiej-Lis w Desie lub u Pani Anety Pędzik w Galerii BWA na Kapitulnej. Przypominamy, że dzięki ważnej legitymacji SHS możemy liczyć na ulgowy wstęp do galerii i muzeów i na poważną zniżkę kosztów pobytu na Zamku w Niedzicy. Zachęcamy do opłacania składek przelewem internetowym (roczna składka wynosi 96 zł, emeryci–48 zł):
nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115
nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki

Za Zarząd
Prezes Oddziału Kieleckiego dr hab. Piotr Rosiński
Sekretarz  Oliwia Juras

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shskielce@gmail.com, administracja@bwakielce.art.pl , tel. 696 476 272.