Start / Artykuły / Ogłoszenia / Konferencja – Sztuka w świętokrzyskiem / średniowiecze i czasy nowożytne

Konferencja – Sztuka w świętokrzyskiem / średniowiecze i czasy nowożytne

PROGRAM
20 października (wtorek) 9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji

prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak – rektor UJK
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
dr Henryk Suchojad – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
prof. dr hab. Janusz Detka – dziekan Wydziału Humanistycznego UJK

Przewodniczący obrad: Henryk Suchojad, Biblioteka UJK w Kielcach
9.15 – 9.35 Małgorzata Doroz-Turek, Politechnika Świętokrzyska, Zakon Joannitów w Polsce – początki architektury średniowiecznej/romańskiej na Ziemi Świętokrzyskiej.

9.35 – 9.55 Rafał Kalinowski, Kraków, Tympanon północnego portalu zachodniej fasady cysterskiego kościoła w Sulejowie i jego „plakatowy” przekaz.

9.55–10.15 Michał Gliński, Pracownia Badań Archeologicznych Waldemar Gliński
w Kielcach, Późnoromańskie płytki posadzkowe z opactwa Cystersów w Wąchocku.

10.15 – 10.35 Anna Pacan, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, Tronująca Matka Boska w Muzeum
Diecezjalnym w Sandomierzu. Kilka uwag o romańskiej płaskorzeźbie z kościoła parafialnego w Goźlicach.

10.35 – 10.55 Nina Glińska, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wystrój zewnętrzny i formy wczesnośredniowiecznych naczyń z Wiślicy.

10.55 – 11.15 przerwa

Przewodniczący obrad: Jacek Pielas, UJK w Kielcach
11.15 – 11.35 Waldemar Gliński, Pracownia Badań Archeologicznych Waldemar Gliński w Kielcach, Królewski zamek w Chęcinach w świetle nowych badań archeologicznych.

11.35 – 11.55 Urszula Jedynak, Artur Jedynak, „Labrys” Badania i Nadzory Archeologiczne Urszula Jedynak, Ostrowiec Świętokrzyski, Gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Oleśnicy w świetle najnowszych badań archeologicznych.

11.55 – 12.15 Agnieszka Kosakowska, Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska, Kraków, Badania rentgenowsko-tomograficzne gotyckiej rzeźby Marii z grupy Ukrzyżowania z kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Gorysławicach.

12.15 – 12.35 Małgorzata Niechaj, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Gotycki kościół w Szańcu w kontekście kościelnych fundacji w diecezji krakowskiej.

12.35 – 13.00 dyskusja
13.00 – 13.45 przerwa obiadowa

Przewodniczący obrad: Marta Samek, UJK w Kielcach
13.45 – 14.05 Anna Sękowska, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Konserwacja gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Hodegetrii typu krakowskiego) z kościoła w Gołczy.
14.05 – 14.25 Urszula Oettingen, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Średniowiecze i czasy nowożytne w sztuce Bodzentyna.

14.25 – 14.45 Olga M. Hajduk, Warszawa, Santi Gucci Fiorentino i renesansowa rzeźba nagrobna w świętokrzyskiem.

14.45 – 15.05 Krzysztof Myśliński, Muzeum Historii Kielc, Zapomniany nagrobek renesansowy z kolegiaty kieleckiej.

15.05 – 15.25 Piotr Zwierzchowski, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Wybrane zagadnienia związane z przebudowami małopolskich klasztorów cysterskich (Sulejów, Koprzywnica, Jędrzejów, Wąchock) w XV i XVI wieku.

15.25 – 15.45 przerwa

Przewodniczący obrad: Urszula Oettingen, UJK w Kielcach
15.45 – 16.05 Bartłomiej Wołyniec, Uniwersytet Jagielloński, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego (1616-1630) na terenie Kielc.

16.05 – 16.25 Marta Samek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pomiędzy Krakowem, Warszawą i Lublinem. Architektura Kielc w XVII wieku.

16.25 – 16.45 Jerzy Żmudziński, Jasnogórska Fundacja Pro Patria, Kraków, Problem autorstwa malowideł plafonowych w Pałacu Biskupów w Kielcach w świetle nowych badań nad twórczością Tomasza Dolabelli i jego kręgu.

16.45 – 17.05 Joanna Gil-Mastalerczyk, Politechnika Świętokrzyska, Historyczne obiekty sztuki sakralnej Kielc – formy mocne w strukturach urbanistycznych i krajobrazie kulturowym miasta.

17.05 – 17.30 dyskusja
Spotkanie towarzyskie – kolacja, zwiedzanie Biblioteki UJK
program (3)

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia