konferencja SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Program konferencji Progr. 2017 Kielce
SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU
23 listopada 2017 r.
9.00 – 9.15. Otwarcie konferencji
Prowadzący obrady: Henryk Suchojad

9.15 – 9.35 Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Między Warszawą, Lwowem i Krakowem. Kształtowanie się kieleckiego środowiska architektonicznego .
9. 35 – 9.55 Małgorzata Karkocha, Uniwersytet Łódzki, Kościół parafialny w Rembieszycach jako przykład fundacji szlacheckiej
9.55 – 10.15 Michał Pszczółkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie woj. kieleckiego – wartość i problemy ochrony
10.15 – 10.35 Elżbieta Jeżewska, Kielce, O artystach upamiętnionych na kieleckim honorowym postumencie fundacji Tomasza Zielińskiego (1802-1858)
10.35 – 11.00 przerwa

Prowadzący obrady: Marian Rumin
11.00 – 11.20 Małgorzata Niechaj, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Neogotyckie wyposażenie wnętrza gotyckiego kościoła w Szańcu 11.20 – 11.40 Małgorzata Gorzelak, Muzeum Diecezjalne w Kielcach, Wojciech Gerson. Zapomniany tryptyk.
11.40 – 12.00 Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, Sztuka XIX w. w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu z daru ks. Jana Wiśniewskiego.
12.00 – 12.20 Kamil Szpunar, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pałac Dembińskich w Rusinowie w świetle inwentarzy z 1777 i 1801 roku jako przykład dworu szlacheckiego przełomu XVIII i XIX wieku.
12.20 – 12.50 dyskusja
12.50 – 14.00 przerwa, poczęstunek

Prowadzący obrady: Stanisława Zacharko-Łagowska
14.00 – 14.20 Krzysztof Gombin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego.
14.20 – 14.40 Bożena Kostuch, Muzeum Narodowe w Krakowie, Wincenty Potacki, nestor ćmielowskich projektantów
14.40 – 15.00 Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego.
15.00 – 15.20 Leszek Dziedzic, Muzeum Historii Kielc, Mozaiki grunwaldzkie małżonków Husarskich w Kielcach
15.20 – 15.35 przerwa

Prowadzący obrady: Piotr Rosiński
15.35 – 15.55 Stanisława Zacharko-Łagowska, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Paweł Pierściński (1938-2017). Poza krajobrazem.
15.55 – 16.15 Marian Rumin, Kielce, Na ścieżkach wystawiennictwa artystycznego w Kielcach (Pro domo sua – kieleckie Biuro Wystaw Artystycznych)
16.15 – 16.35 Marta Bolińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, W starym dworku. Tajemnice Nagłowic we wspomnieniach Joanny Olczak-Ronikier (Wtedy. O powojennym Krakowie)
16.35 dyskusja, zakończenie konferencji

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia