Start / Artykuły / Konkursy / konkurs filmowy KIELCE I OKOLICE – ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI

konkurs filmowy KIELCE I OKOLICE – ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

II. WSPÓŁORGANIZATOR

Muzeum Historii Kielc

III. CELE KONKURSU

1. Zachęcenie mieszkańców Kielc i okolic do wypowiedzi w przestrzeni historycznego dialogu.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy historycznej.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji.

IV. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Zadaniem uczestników będzie nakręcenie filmu, nawiązującego do miejsc na kielecczyźnie upamiętniających walki, wydarzenia historyczne, osoby, pomniki, tablice itp. wraz z komentarzem dźwiękowym lub tekstowym, bez podkładu muzycznego.
2. Na konkurs można złożyć jeden samodzielnie wykonany film nawiązujących do miejsc lub postaci związanych z odzyskaniem niepodległości. Film powinien trwać od 2 do 3 minut.
3. Zgłaszane prace powinny być nagrane na płytę DVD w formacie MP4. Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Do zgłaszanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.
4. Konkurs adresowany jest do młodzieży od lat 12 i dorosłych niezwiązanych zawodowo
z filmem.
5. Prace przesłane na konkurs oceni komisja powołana przez Organizatorów.
6. Filmy oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I 12 lat do 15 lat
II 16 lat do 18 lat
III powyżej 18 lat
7. Kryteriami oceny będą:
– własna inwencja autora,
– twórcze podejście do dokumentowania,
– wartość techniczna pracy,
– walory artystyczne
8. Prace można składać osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach, ul. Konopnickiej 5 lub w najbliższej Filii MBP z dopiskiem: KONKURS – KIELCE I OKOLICE – ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI.
9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane 23 czerwca 2018 r. na scenie kieleckiego Rynku w trakcie imprezy zorganizowanej w ramach „Święta Kielc 2018”.
10. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.
2. W przypadku osób niepełnoletnich kartę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Brak karty zgłoszenia powoduje dyskwalifikację prac.
4. Uczestnik przekazuje prawa do wykorzystywania i udostępniania swoich prac we wszystkich działaniach związanych z upowszechnianiem i promocją konkursu.
5. Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.

VI. TERMINY

1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia regulaminu.
2. Termin składania prac upływa 12 maja 2018 r.
3. Ogłoszenie wyników, lista laureatów oraz informacje o terminie wystawy pokonkursowej zostaną opublikowane do 15 czerwca na stronie internetowej organizatora konkursu – www.mbp.kielce.pl
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Konkurs filmowy- regulamin

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Konkursy, Ogłoszenia