Start / Artykuły / Aktualności / the photo competition – XVII International Biennial of landscape – Space – Definition / Definicja Przestrzeni

the photo competition – XVII International Biennial of landscape – Space – Definition / Definicja Przestrzeni

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski zapraszają fotografujących z całego świata – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów – do wzięcia udziału w wielkim konkursie fotograficznym XVII Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION


 

The Art Exhibition Bureau in Kielce (BWA Kielce) and Polish Art Photographers Union – Świętokrzyskie Branch invite all photographers, both professional and amateur, from all over the world, to take part in the photo competition SPACE DEFINITION. We expect photos touching various spaces, besides classic landscape and Nature, where  contemporary people are living: urban, industrial, and inner – private, individual.

English version

Download pdf XVII_International_Biennial_of_Landscape_Photography-rules

Download word  XVII_International_Biennial_of_Landscape_Photography-rules

Download pdf application form_XVII_International_Biennial_of_Landscape

Download word application form_XVII_International_Biennial_of_Landscape


Patronat: Związek Polskich Artystów Fotografików | Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców patronat nr 166/2016

XVII Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE – DEFINITION nawiązuje do tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i poprzednich edycji Biennale Krajobrazu Polskiego, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza klasycznym krajobrazem i naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek. To przestrzenie: miejska, industrialna oraz prywatna, osobista.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale pozwala gromadzić prace z różnych stron świata i pokazać jego obraz przefiltrowany poprzez indywidualne spojrzenia artystów fotografików.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art. – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.
Razem stwórzmy panoramę przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

ORGANIZATORZY:

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach www.bwakielce.art.pl
Kurator BWA – Stanisława Zacharko-Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach
e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl, tel. (+48) 690 996 296

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski www.zpaf-kielce.pl
Kurator ZPAF – Krzysztof Zając – prezes ZPAF OŚ, tel. (+48) 889 498 236

WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Miasta Kielce

NAGRODY:

Nagroda I – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5.000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda II – BWA w Kielcach – 2000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda III – Wodociągów Kieleckich – 1500 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda w kategorii video – 1500 PLN (lub równowartość w EURO)
3 Medale Fotoklubu RP – złoty, srebrny, brązowy
3 Medale Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF
Nagroda Specjalna ZPAF dla młodego twórcy (do 30 r. życia) – rok nauki w Warszawskim Studium Fotografii ZPAF, na dowolnie wybranym roku (wartość nagrody 4.500 PLN)

JURY:
Tadeusz Rolke – artysta fotografik, klasyk polskiego fotoreportażu i fotografii humanistycznej, ZPAF.
Zbigniew Wichłacz – artysta fotografik, operator filmowy, Prof. dr hab. Dziekan Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, ZPAF.
Andrzej Zygmuntowicz – artysta fotografik, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas, przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF.
Stanisława Zacharko-Łagowska –  historyk sztuki i krytyk sztuki, artysta fotografik, dyrektor BWA w Kielcach, ZPAF.
Krzysztof Zając – artysta fotografik, prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców (AFRP, EFIAP).

REGULAMIN:

XVII Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION otwarte jest dla wszystkich, z wyjątkiem członków komitetu organizacyjnego Biennale i członków jury. Ponadto zgłoszenie może być odrzucone, jeśli organizatorzy uznają, że nie spełnia ono wymogów regulaminu Biennale. Zgłaszane prace muszą oryginalnie powstać jako fotografie – wykonane przez uczestnika na emulsji fotograficznej i skanowane do postaci pliku cyfrowego lub wykonane za pomocą sprzętu cyfrowego. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 prace tematycznie związane z przestrzenią (osobno: 4 fotografie i 4 filmy video). Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym Biennale. Uwaga: Nadesłanie prac i podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu. Prace niezgodne z poniższymi instrukcjami będą zdyskwalifikowane!

TERMINY:

Nadsyłanie prac do 15.10.2016 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 23.10.2016 r.
Powiadomienie o werdykcie jury (strona www.bwakielce.art.pl i www.zpaf-kielce.pl ) do 30.10.2016 r.
Wernisaż wystawy w Galerii Górnej BWA w Kielcach i wręczenie nagród: 19.11.2016 r.
Wystawa czynna do 31 grudnia 2016 r.

ZGŁOSZENIA:

W Biennale mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych. Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.
Zgłoszenia pocztą: Prace na płytach CD i DVD należy nadsyłać na adres: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, Polska – z dopiskiem SPACE – DEFINITION 2016. Płycie powinny towarzyszyć: wydrukowana, wypełniona i podpisana przez uczestnika karta zgłoszeniowa oraz dowód wpłaty za udział w konkursie.

Zgłoszenia mailem (tylko prace w kategorii fotografia) należy nadsyłać na adres: kielcembf2016@gmail.com, lub przez WeTransfer na tego samego maila. Mail powinien zawierać zgłaszane prace z podpisami, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (pdf lub skan) i skan dowodu wpłaty za udział w konkursie. W temacie maila należy podać: SPACE – DEFINITION 2016

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery prace fotograficzne w postaci:

– plików cyfrowych JPEG (.jpg, 300 dpi, sRGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2450 pixels, compression quality ‘high’). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5MB.

i cztery prace filmowe w postaci:

– filmów wideo w formatach: avi, mpg2, mp4, wmv, rozdzielczość dowolna, 25 klatek/s, o czasie projekcji nie przekraczającym 3 minut. – wysłane na płycie CD lub DVD.

Pliki i płyty powinny być opisane: nazwisko-imie-tytul-00-kraj,

OPŁATY:

Uczestnicy XVII Międzynarodowego Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION zobowiązani są do wniesienia opłaty za udział w konkursie w wysokości 60 PLN (Polska) / 25 EURO (pozostałe kraje). Zgłoszenia bez opłaty konkursowej będą dyskwalifikowane.

PŁATNOŚCI:

Uczestnicy Biennale mają następujące możliwości wniesienia opłaty za udział w konkursie:

Przelew/wpłata na konto:

konto: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Bank ING Bank Śląski: 37 1050 1461 1000 0023 5336 8737

W tytule wpłaty należy podać: nazwisko-imie-XVII międzynarodowe biennale krajobrazu 2016.

za pośrednictwem płatności elektronicznych:

Na stronie internetowej https://www.bwakielce.art.pl/ należy kliknąć w znajdującą się u dołu strony żółtą ikonkę >Kup teraz

Informacje dodatkowe:

Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog XXVII Międzynarodowego Biennale Krajobrazu 2016. Odbitki wystawiennicze zostaną wykonane na koszt organizatora i pozostają jego własnością, z zachowaniem praw autorskich uczestników. Ponadto organizator gwarantuje promocję zakwalifikowanych do wystawy autorów, jak i całej wystawy, w katalogu wystawy, mediach i Internecie.

Przewiduje się również udział wystawy w ogólnopolskim i międzynarodowym cyklu wystawienniczym.

Pytania i uwagi w języku polskim i angielskim:
kategoria fotografia: e-mail: kielcembf2016@gmail.com

kategoria film: e-mail: dyrektor@bwakielce.art.pl


Pobierz Regulamin XVII Biennale Krajobrazu 2016 Definicja przestrzeni / Space definition

pobierz w formacie pdf XVII_Biennale_Krajobrazu-regulamin

pobierz w formacie word XVII_Biennale_Krajobrazu-regulamin

pobierz w formacie pdf XVII_Biennale_Krajobrazu_karta zgłoszeniowa

pobierz w formacie word XVII_Biennale_Krajobrazu_karta zgłoszeniowa


 

Monika Cybulska

Aktualizacja: