Start / Artykuły / Konkursy / OD SŁOWA DO PĘDZLA – konkurs

OD SŁOWA DO PĘDZLA – konkurs

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELCACH

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W I MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM OD SŁOWA DO PĘDZLA

HONOROWY PATRONAT:
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA: SP12.KIELCE.EU

CELE KONKURSU:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
– popularyzacja literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży,
– doskonalenie umiejętności wykonania ilustracji do tekstu,
– umożliwienie prezentacji wiedzy literackiej i umiejętności
plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII.
2. Zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
–  klasy IV – V,
– klasy VI – VII.
3. Szkołę może reprezentować dwoje uczniów (po jednym uczniu
w każdej grupie wiekowej).
4. Uczestnicy konkursu wykonają w czasie jego trwania pracę
plastyczną – ilustrację do wybranego fragmentu ulubionej książki
(dowolną techniką w formacie A3).
5. Czas wykonania pracy – 60 minut.
6. Materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej uczestnicy
konkursu przynoszą ze sobą. Organizatorzy zapewniają kartki
z bloku rysunkowego/technicznego.
7. Komisja będzie oceniać:
– zgodność prac plastycznych z treścią wybranego fragmentu książki,
–  oryginalność i pomysłowość prac,
– estetykę wykonania

Organizatorzy: Małgorzata Słodowicz, Mariusz Śliwiński, Monika Sachajko-Siudak, Ewa Korczak