PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ LXX SESJI STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

PROGRAM
OGÓLNOPOLSKIEJ LXX SESJI STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI
O WSPÓŁPRACY KONSERWATORÓW I HISTORYKÓW SZTUKI
W DNIACH 24-25 LISTOPADA 2022 ROKU
W KRAKOWIE

Sesja organizowana jest we współpracy Krakowskiego Oddziału SHS
i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych.
Sala Obrad znajduje się w Gmachu Głównym ASP przy pl. Matejki.

DZIEŃ 1

930 – 945
Grażyna Korpal
Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej

945 – 1000
Łukasz Młynarski
Pozycja prawna historyka ztuki w trakcie procesu dokumentacji, konserwacji i zarządzania zabytkami
45

1000 – 1015
Iwona Szmelter
Jak daleko do optimum? Holistyczna i interdyscyplinarna współpraca w ochronie dziedzictwa kulturowego

1015 – 1030
Andrzej Siwek
Dyskurs o wartości – między historią sztuki a ochroną zabytków

1030 – 1045
Joanna Sobczyk
A co z fizykami? Multiwersum w MNK. O współpracy z konserwatorami i historykami sztuki.

1045 – 1100
Paweł Dettloff
O pożytkach badań – z warsztatu współpracy historyków sztuki i konserwatorów

1100 – 1115
Karolina Zalewska
Spectrum współpracy konserwatorów i historyków sztuki

1115 – 1145
PRZERWA

1145 – 1200

Małgorzata Nowalińska
Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

12 00 – 1215
Iwona Liżewska
Palimpsest – nawarstwienia w zabytku i rozwiązania konserwatorskie

1215 – 1230
Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz
Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

1230 – 1245
Oskar Hanusek
Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie

1245 – 1300
Kinga Olesiejuk
Współpraca historyków sztuki i konserwatorów w procesie akwizycji dzieł współczesnych.

1300 – 1315
Agata Małodobry
XX + XXI. Rzeźba: wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego. Dylematy, odkrycia, inspiracje.

1315 – 1330
Szymon Tracz
Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej – konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnek Podbeskidzia.

1330 – 1345

Dorota Gutkowska
przepastne magazyny Kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historykaq sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin.

1345 –
DYSKUSJA

1530
BAZYLIKA MARIACKA
POKAZ OŁTARZA MARIACKIEGO PO OSTATNIEJ KONSERWACJI

1700 – 1715
Anna Ozaist-Przybyła
Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie

1715 – 1730
Małgorzata Godek
Kwerenda ikonograficzna a rekonstrukcja malowideł ściennych na przykładzie wedut w dawnym Pałacu Biskupim w Tarnowie

1730 – 1745
Marta Zaborowska
Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej „Fantaisie impromptu F. Chopina. Tancerka” autorstwa Danuty Kwapiszewskiej

1745 – 1800
Katarzyna Górecka
Konserwatorzy i historycy sztuki na rusztowaniu – rekonstrukcja pierwotnego programu ikonograficznego późnobarokowych fresków kaplicy bł. Władysława z Gielniowa przy kościele św. Anny w Warszawie

1800 –
DYSKUSJA
SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE
WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSACH

DZIEŃ 2

900 – 915
Cezary Wąs
Budynek „Solpolu” przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu

915 – 930
Piotr Fiuk
Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura – naukowe badania dla odbudowy szczecińskiego Podzamcza i rekonstrukcji fasad kamienic staromiejskich.

930 – 945
Małgorzata Gwiazdowska
Conservatio est aeterna creatio. Uczastnicy i konflikty w procesie konserwacji na przykładzie renowacji gmachu dawnej Rejencji w Szczecinie.

945 – 1000
Wiktoria Kałwak
Najnowsze ustalenia dotyczące przekształceń kościoła p. wezw. Wniebowzięcia NMP w Wojnowie

1000 – 1015
Olga Tuszyńska- Szczepaniak
Wpływ bezpośredniego dostępu do obiektu w trakcie restauracji zabytku na analizę
architektury i rzeźby architektonicznej na przykładzie Bazyliki Katedralnej p.wezw. Narodzenia NMP w Sandomierzu

1015 – 1030
Alicja Saar-Kozłowska
Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny

1030 – 1045
Wiktor Bennebesel
Późnogotycka rzeźba na ziemi chełmińskiej – najnowsze prace konserwatorskie a problem oryginalności i integralności zabytku

1045 – 1100
Danuta Szewczyk-Prokurat
O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów. Wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora.

1100 – 1115
. Zuzanna Sarnecka, Mirosław Wachowiak, Chiara Mazzocchi, Ewa Katarzyna Świetlicka, Joanna Szulc, Hanifah Darmawanti
Cena niewypału: Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich

1115 –
DYSKUSJA
PRZERWA

1200 -1215
Marta Skowrońska
Polichromia ścienna w formie kotary z kościoła św. Jakuba w Toruniu – kilka słów o barokowym recyklingu

1215 – 1230
Mirosław Wachowiak
Badania technologiczne obrazów – wżne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki

1230 – 1245
Martyna Łukasiewicz, Katarzyna Męczyńska, Katarzyna Novljaković, Justyna Łuczyńska-Bystrowska
Dwie kolekcje dworskich portretów francuskich z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Narodowegow Krakowie

1245 – 1300
Elżbieta Zygier
Poszukiwanie kodu artysty na przykładzie zrealizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie interdyscyplinarnego projektu dotyczącego badania twórczości Maksymiliana Gierymskiego

1300 – 1315
Anna Forczek – Sajdak
O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła pw. św. Mikołaja w Skrzydlnej

1315 – 1330
Jerzy Żmudziński
Inauguracja programu badawczego „Dolabella”, czyli o konieczności współpracy konserwatorów dzieł sztuki i historyków sztuki w badaniach nad dawnym malarstwem.

1330 – 1345
Janina Wilkosz, Anna Bogusz, Katarzyna Król-Goździk
Lelewel. Rytownik polski. O kulisach ekspozycji i monografii.

1345 – 1400
Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda
Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyka sztuki.

1400 – 1415
Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos
Konserwacja sarkofagów królewskich

1415 – 1430
Diana Długosz-Jasińska, Małgorzata Zawadzka
Okiem konserwatora i nie trylko. Ze skarbca Muzeum Chopina.

1430 – 1445
Mirosława Machulak, Justyna Miecznik
Konserwacja XVIII wiecznej sukni ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia