Start / Artykuły / Aktualności / Karta zgłoszenia i regulamin Przedwiośnie 41-2018

Karta zgłoszenia i regulamin Przedwiośnie 41-2018

PRZEDWIOŚNIE 2018

do pobrania

karta uczestnictwa – PRZEDWIOŚNIE 2018

regulamin PRZEDWIOŚNIE 41 – 2018

41 INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PRZEDWIOŚNIE organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach w tym roku będzie miało już 41 odsłonę. I jak co roku, również zostanie oprawione w kontekst świętującego miasta i jego mieszkańców w czasie kolejnego Święta Kielc. Zwiedzanie wystawy pokonkursową będzie można rozpocząć już po uroczystym wernisażu 22 czerwca  2018 – podczas „białej nocy”, która dodatkowo wydłuży i uatrakcyjni wizytę w galerii. Wystawie będzie towarzyszył obszerny katalog, zawierający prace każdego artysty zakwalifikowanego do wystawy pokonkursowej.
PRZEDWIOŚNIE od początku było cenną platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich artystów. Teraz także z twórczą obecnością tych, którzy żyjąc w czasach wzmożonych migracji rozpierzchli się po świecie. Jak co roku, zapraszamy ich do wspólnego celebrowania święta naszego miasta i święta świętokrzyskiej plastyki hasłem:
ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!

REGULAMIN WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.
2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 41 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształceniem (średnie i wyższe, z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.
4. Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 24 maja br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2
do 18 maja br. przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność)
5. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa aktualnymi danymi i osiągnięciami z ostatnich dwóch lat i dostarczenia jej do BWA w Kielcach wraz z pracami lub w inny sposób.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 41, twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.
7. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 41 jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
KONKURSY TOWARZYSZĄCE
Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE odbędzie się konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych prac dokona jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
– oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki. Obrady Jury odbędą się 26 MAJA 2018. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.
– autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów
– skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury, oraz opublikowane w katalogu wystawy.
– prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach. Prace zakwalifikowane można odbierać po zakończeniu wystaw. Na życzenie artystów BWA może odesłać prace na koszt artysty.
– do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez jury do wystawy
– uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w pierwszym dniu Święta Kielc, 22 czerwca br. o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor: Stanisława Zacharko-Łagowska
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Tel. 41 367 64 47, fax 41 367 69 83
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

Monika Cybulska

Aktualizacja: