Start / Artykuły / Aktualności / PRZEDWIOŚNIE 43/2020 – zaproszenie do konkursu

PRZEDWIOŚNIE 43/2020 – zaproszenie do konkursu

PRZEDWIOŚNIE 2020
43. INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

banner na www-01

Święto kieleckiej plastyki – pokonkursowa wystawa PRZEDWIOŚNIE – jest organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach już po raz czterdziesty trzeci. I – jak co roku – również i ta edycja zostanie oprawiona w kontekst świętującego miasta i jego mieszkańców w czasie kolejnego Święta Kielc. Zwiedzanie wystawy pokonkursowej będzie można rozpocząć już po uroczystym wernisażu 26 czerwca – podczas „białej nocy”, która dodatkowo wydłuży i uatrakcyjni wizytę w galerii. Jak co roku wystawie będzie towarzyszył obszerny katalog, zawierający prace każdego artysty zakwalifikowanego do wystawy pokonkursowej.

PRZEDWIOŚNIE od początku było – i nadal jest – cenną platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich artystów. Teraz także z twórczą obecnością tych, którzy żyjąc w czasach wzmożonych migracji, rozpierzchli się po świecie. Jak co roku zapraszamy ich do wspólnego uczestniczenia w święcie naszego miasta i święcie świętokrzyskiej plastyki hasłem: ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.
2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 43 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształcenie (średnie i wyższe, z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.
4. Ze względu na pandemię koronawirusa BWA zastrzega sobie prawo do zmian terminów i warunków związanych z konkursem i modyfikowania ich w zależności od sytuacji. O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www.bwakielce.art.pl

TERMINY:
5. Prace opatrzone podpisem zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
– osobiście do 15 maja br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2
– do 8 maja br. przesłać pocztą na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność).
– Obrady Jury odbędą się w maju 2020.
– Wernisaż 26 czerwca o godz. 17.00 / wystawa 26.06-31.07.2020.
– Sierpień 2020 „Salon nagrodzonych” – Galeria „Zielona”, Busko-Zdrój.
6. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa aktualnymi danymi i osiągnięciami z ostatnich dwóch lat, i dostarczenia jej do BWA w Kielcach pocztą lub osobiście wraz z pracami. Prace powinny być opatrzone etykietami.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych w celu: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 43, promocji twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego.
8. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 43 jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

///UWAGA! ZMIANA W REGULAMINIE!///

KONKURSY TOWARZYSZĄCE
Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE odbędzie się konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Do projektu plakatu prosimy dołączyć oddzielnie kartę zgłoszenia, a projekt opatrzyć etykietą. Wyboru najlepszych prac dokona Jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu. Logotypy do plakatu można pobrać ze strony organizatora.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
– Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.
– Autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.
– Skład Jury, lista artystów i ich prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostaną udostępnione na stronie www.bwakielce.art.pl
po zakończeniu obrad Jury oraz opublikowane w katalogu wystawy wraz z listą przyznanych nagród.
– Prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach.
– Prace zakwalifikowane można odbierać po zakończeniu wystaw w BWA i w Galerii „Zielona” w Busku-Zdroju.
Na życzenie artysty BWA i Galeria „Zielona” mogą odesłać prace na koszt artysty.
– Do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez Jury do wystawy, oraz wszystkie prace nagrodzone.
– Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem nagród, zaplanowane jest na pierwszy dzień Święta Kielc, 26 czerwca br., o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor BWA i kurator 43 Przedwiośnia:
Stanisława Zacharko-Łagowska tel. kom. +48 690 996 296
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Tel. 41 367 64 47, fax 41 367 69 83
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl / www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

do pobrania

43 Przedwiośnie 2020-regulamin-karta-etykiety-oświadczenie

karta uczestnictwa – PRZEDWIOŚNIE 43- 2020

karta do opisu prac

BWA LOGO A4

Wszyscy autorzy proszeni są o wypełnienie etykiet i opatrzenie nimi prac konkursowych. Każda praca ma oddzielną etykietę. Ważne jest, aby dokładnie zmierzyć prace i podać kolejno wymiary: wysokość x szerokość, w przy-padku rzeźby podajemy tylko wysokość, jeśli są prace w tondo – podajemy tylko średnicę. Ułatwi to dokumentację konkursu i przygotowanie publikacji, oraz identyfikację prac w magazynie, podczas konkursu oraz po jego zakończeniu.

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy w technikach fotograficznych w wersji cyfrowej, proszeni są o przesłanie dodatkowo fotografii do katalogu, opisanej w pliku wg etykiety: imię i nazwisko, tytuł, technika, format, rok powsta-nia. Zdjęcia proszę wysłać Wetransferem do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie publikacji – Moniki Cybulskiej na mail wydawnictwa: kontakt@bwakielce.art.pl

Prace, których Jury nie zakwalifikuje do wystawy, należy niezwłocznie – w ciągu pięciu dni od publikacji wyników konkursu – odebrać z BWA. Nie dotyczy to artystów, którzy zamieścili w karcie klauzulę „Zwrot prac pocztą na podany adres”. Zwrot nastąpi na koszt adresata.

UWAGA

W związku z ograniczonym miejscem w magazynie, prosimy o przestrzeganie zasad odbioru. Osoby do kontaktu w sprawie odbioru prac: Marcin Brykczyński i Zbigniew Porębski. Prosimy o kontakt w dniach: środa-niedziela / godz. 11-17.30 / pod nr tel. 41 367 64 47 wew. 27

 

 

 

Monika Cybulska

Aktualizacja: