Start / Artykuły / Aktualności / IV Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny dla osób niepełnosprawnych

IV Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny dla osób niepełnosprawnych

Regulamin IV Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2021

Organizatorzy: Rotary Club Kielce i Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Zmiana w regulaminie: Wernisaż odbędzie się 5 grudnia o godz. 12. Wystawa czynna dla zwiedzających 6-7 grudnia w godz. 8-16.

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział artyści o różnych stopniach niepełnosprawności realizujący prace plastyczne w następujących technikach:
a) malarstwo,
b) rzeźba,
c) tkactwo,
d) rękodzieło artystyczne.

2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace powstałe w latach 2015-2021. Dyptyki i tryptyki będą traktowane jako jedna praca.
Uwaga: Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były prezentowane w ubiegłorocznym konkursie.

3. W konkursie mogą uczestniczyć niepełnosprawni artyści z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Oryginalne prace należy przesłać na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania nadesłanych materiałów w celach organizacji i promocji konkursu, Artystów i ich twórczości oraz Organizatorów.

5. Galeria ma możliwość zaprezentowania w formie filmu lub pokazu slajdów autorskich materiałów, dotyczących procesu tworzenia lub powstawania konkretnych prac. Prosimy o udostępnienie w celach ekspozycyjnych i promocyjnych tego typu materiałów.

6. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na przetwarzane jego danych osobowych w zakresie organizacji, informacji i promocji Konkursu.

Uwaga! Zgłoszenie prac i podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu.
Prace niezgodne z poniższymi instrukcjami zostaną zdyskwalifikowane!

Konkurs – karta_zgloszeniowa 2021.docx

regulamin IV konkursu plastycznego

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

1. Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona Jury, powołane przez Organizatorów. Obrady Jury odbędą się w listopadzie br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.

2. Jury przyzna następujące nagrody:
– nagroda główna w wysokości 1500 zł,
– wyróżnienie w wysokości 1000 zł,
– 3 nagrody specjalne po 500 zł.

Jury, w formie nagrody, dokona także kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową, która odbędzie się w BWA w Kielcach w dniach 4-5 grudnia 2021r.

3. Skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl i www.rotary.kielce.pl po zakończeniu obrad Jury.

4. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną zwrócone autorom po zakończeniu obrad Jury. Prace zakwalifikowane – po zakończeniu ostatniej wystawy.

5. Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w BWA w Kielcach 5 grudnia 2021 roku.

Terminarz:

1. Termin nadsyłania zgłoszeń i oryginalnych prac upływa 26 listopada 2021 (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie przyjęcia w BWA).

2. Termin wystawy w Kielcach – 4-5 grudnia 2021 roku.

3. Po terminie wystawy prace będzie można odebrać w BWA.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenia prac powstałe w transporcie.

Prezydent Klubu Rotary Kielce

Jerzy Niepokój

Monika Cybulska

Aktualizacja: