Start / Artykuły / Ogłoszenia / SHS – Info sesja 2017

SHS – Info sesja 2017

Biblioteka
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Stowarzyszenie Historyków sztuki

info sesja 2017

Karta zgł. Kielce 2017

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki
zapraszają na II konferencję pt.
SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU
W dniach 23 -24 listopada 2017 r. planujemy zorganizować w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach drugą ogólnopolską konferencję naukową mającą na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule sesji nawiązuje do historycznych odniesień i zmieniających się na przestrzeni ostatnich dekad granic województwa kieleckiego – obecnie Województwa Świętokrzyskiego.
Zapraszamy historyków sztuki, muzealników, historyków, konserwatorów zabytków, kulturoznawców prosząc jednocześnie, aby prezentowane przez nich nie publikowane wyniki badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne, twórców z powyższego terenu. Proponujemy tematy dotyczące architektury (np. „dwór polski”, architektura drewniana, neostyle), urbanistyki (kształtowanie estetyki miast i ładu przestrzennego), rzeźby (np. pomniki), malarstwa, fotografii, rzemiosła artystycznego np. Ćmielów (porcelana), zabytków techniki. Liczymy także na ewentualne nowe wyniki badań o artystach związanych z regionem takich jak np. Józef Brandt, Jacek Malczewski, Jan Styka, Józef Szermentowski, Stefan Żechowski.
Obok tej problematyki chcemy także zwrócić uwagę na potrzebę naukowej refleksji na temat nowych instytucji – galerii BWA, rozwoju autorskich galerii prywatnych i innych placówek np. Muzeum Diecezjalnego, Design Centrum Kielce, Muzeum Dialogu Kultur itp. oraz na wybitnych twórców współczesnych, których życiorysy splatały się z badanym regionem np. Marian Czapla, Wincenty Kućma, Adam Myjak, Rafał Olbiński, Paweł Pierściński, Leszek Mądzik.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie załączonych formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres mailowy: piotr.rosinski@ujk.edu.pl . Planujemy opłatę konferencyjną wynoszącą 250 zł. W jej ramach zapewniamy druk materiałów w tomie pokonferencyjnym.
Zapraszamy do udziału

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Prezes Oddziału Kieleckiego SHS
dr Henryk Suchojad dr hab. Piotr Rosiński

Kielce, 30 marca 2017 r.

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia