Start / Artykuły / Ogłoszenia / Zaproszenie do udziału w 44. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019

Zaproszenie do udziału w 44. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019

Galeria Bielska BWA zaprasza polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju i za granicą do udziału w 44. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019.

Podobnie jak to było w ciągu ostatnich kilku lat, do konkursu mogą przystąpić zarówno absolwenci wyższych szkół artystycznych, jak i malarze (osoby pełnoletnie) nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy wyłącznie w wersji online, na stronie Bielskiej Jesieni www.bielskajesien.pl od 1 lutego do 23 kwietnia 2019 roku. Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej.

Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce 8 listopada 2019 roku.

Szczegóły w regulaminie 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 zamieszczonym na stronie Bielskiej Jesieni www.bielskajesien.pl w zakładce: regulamin.

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia