Start / Artykuły / Aktualności / spotkanie ze Stanisławą Zacharko – 56 Biennale Sztuki w Wenecji – komunikat – SHS/2016

spotkanie ze Stanisławą Zacharko – 56 Biennale Sztuki w Wenecji – komunikat – SHS/2016

Kielce, 15 marca 2016 roku.
Komunikat 4/2016
Szanowni Państwo,
Zarząd Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
życzy Państwu dobrych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy Członków SHS i naszych Sympatyków na spotkanie poświęcone ubiegłorocznemu 56 Biennale Sztuki w Wenecji. Refleksjami z pobytu na tym zdarzeniu i pokazem multimedialnym podzieli się Stanisława Zacharko. Spotkamy się 22 marca (wtorek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.

Informacje o konferencjach:
Zarząd O/W SHS informuje, że tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja Historyków Sztuki: Migracje odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2016 r. Komitet naukowy: prof. dr hab. Lechosław Lameński, prof. dr hab. Iwona Luba, prof. dr hab. Jakub Sito, prof. dr hab. Joanna Sosnowska. Komitet organizacyjny (Oddz. Warszawski SHS): dr Artur Badach, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr Anna Czyż.
Oddział Toruński SHS organizuje w dniach 13-14 maja 2016 r. kolejną konferencję naukową z cyklu: Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, pod tytułem Klejnoty w służbie sacrum i dewocji. Biżuteria w Polsce. Kontakt: katarklucz@wp.pl
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje w dniach 31 V – 1 VI 2016 r. Międzynarodową konferencję Niematerialne Dziedzictwo Miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja. Do udziału w konferencji zaprasza zwłaszcza muzealników, muzeologów i interpretatorów dziedzictwa, aby skonfrontować dwie perspektywy poznawcze reprezentowane przez praktyków i teoretyków. Panele dyskusyjne przewidziane są 31 V i 1 VI, a 2 VI uczestnicy konferencji zaproszeni są do udziału w Pochodzie Lajkonika. Zgłoszenia propozycji referatów prosimy przesłać, poprzez formularz (http://www.mhk.pl/formularz-zgloszeniowy) na adres: heritage@mhk.pl
Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum Narodowe w Warszawie realizują projekt naukowy Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego finansowany w ramach konkursu NPRH. W imieniu tych instytucji zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji na temat prac malarza znajdujących się w mniej znanych zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, a także o wszelkich pamiątkach i archiwaliach z nim związanych. Koordynatorem projektu z ramienia MNK jest dr Kamilla Twardowska (email: ktwardowska@mnk.pl, tel. 12 433 57 33).
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizują w dniach 23-24 czerwca 2016 r. konferencję naukową pod roboczym tytułem Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, która odbędzie się w Krakowie, w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII. Kontakt: rzemioslo@upjp2.edu.pl , ka.sarkowicz@gmail.com, tel. 608 735 595.

Katedra Kultury Artystycznej UKSW w Warszawie organizuje w dniu 18 maja 2016 r. sesję Rzeczy piękne. Ubiór, tkanina, metal, meble, szkło, ceramika etc. Przewidziane są dwa panele tematyczne: ozdoba ciała – strój, obuwie, akcesoria stroju, biżuteria a także przedmioty i akcesoria związane z pielęgnacją i upiększaniem ciała, oraz ozdoba domu i wystrój wnętrza świątyni – sztuki dekoracyjne we wnętrzu architektonicznym w tym meble, złotnictwo, tkanina dekoracyjna, szkło i ceramika. Kontakt: piotrchabiera@poczta.fm
Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w dniach 29-30 września 2016 r. organizują konferencję naukową Sztuka dawnego Opola. Celem spotkania jest zebranie obecnego stanu wiedzy o dokonaniach artystycznych na terenie Opola w jego dawnych, lokacyjnych granicach. Kontakt: joanna.filipczyk@gmail.com, akoziel@adm.uni.wroc.pl .
Informujemy że dniach 18–19 kwietnia 2016 r. w Ustce oraz w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce. Kontakt: konferencja.wernakularyzm@apsl.edu.pl lub Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk,ul. Arciszewskiego 22 a. Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Polonistyki AP: http://polonistyka.apsl.edu.pl/ (w zakładce: INSTYTUT → Działalność naukowa).
Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje w dniach 14-15 października 2016 r. konferencję naukową z okazji 800-lecia fundacji Opactwa poświęconą dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie. Konferencja odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach (1 dzień) i w Staniątkach (2 dzień). Organizatorzy proszą o nadsyłanie do końca marca 2016 r. propozycji referatów i komunikatów ze streszczeniem na adres mailowy: staniatki@upjp2.edu.pl lub do dr. Józefa Skrabskiego: jozef.skrabski@gmail.com.
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Diecezjalne w Kielcach zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką zbliżających się świąt, na konferencję połączoną z warsztatami olastycznymi: „Symbole i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”. Miejsce: Muzeum Diecezjalne w Kielcach ul. Jana Pawła II 3. Termin: 16 lub 22 marca 2016. Kontakt: Małgorzata Gorzelak, Muzeum Diecezjalne w Kielcach, (041) 344 – 58 – 20, biuro@muzeum.kielce.pl

W daniach 24-25.10. odbędzie się międzynarodowa konferencja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, zatytułowana Konserwacja zapobiegawcza środowiska .Architektura jako element krajobrazu. Konferencja będzie poświęcona roli architektury w kreacji, uwydatnieniu i zachowaniu krajobrazów kulturowych. Propozycje referatów z abstraktami (maksimum 350 słów) prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2016 r. na adres: pche6conference@gmail.com . Szczegóły: https://pche6.wordpress.com. Udział w konferencji zwolniony jest z opłat konferencyjnych.

Redakcja rocznika „Folia Historiae Artium. Seria Nowa” informuje, że po kilkuletniej przerwie ukazał się nowy, trzynasty już tom tego czasopisma, w nieco zmienionej, atrakcyjnej szacie graficznej. Można w nim znaleźć artykuły o witrażach katedry we Włocławku, sklepieniu chóru katedry na Wawelu, nagrobku Władysława Jagiełły, arrasach wawelskich, ikonografii świętych władców w Europie Środkowej oraz o programie treściowym kościoła św. Anny w Krakowie, a także wspomnienie o śp. profesorze Mieczysławie Porębskim.
Czasopismo można zamówić w Wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejętności, ul.Sławkowska 17, 31-016 Kraków; tel.: 12 424-02-02, 12 424-02-12; fax: 12 422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).

Najbliższa sesja z cyklu „Dzieje i skarby kościołów toruńskich” – zespół klasztorny dominikanów z kościołem św. Mikołaja, odbędzie się w Toruniu w dniach 17-18 listopada 2016. Szczegółowe informacje na stronie OT SHS: http://www.shs.pl/?page_id=4850

*

Z przykrością informujemy, że 16 lutego 2016 roku w wieku 87 lat zmarł w Kielcach prof. dr hab. Czesław Erber, członek SHS, wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Kielcach i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Za Zarząd:

Wiceprezes Prezes Oddziału Kieleckiego
Stanisława Zacharko Piotr Rosiński

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shs_sekret@wp.pl, administracja@bwakielce.art.pl , tel. 696 476 272.

cybulski

Aktualizacja: