Tag: shs

Komunikat 11/2022 SHS

Kielce, 20 lipca 2022 roku. Komunikat 11/2022 Szanowni Państwo, Zwracamy się szczególnie do tych z Państwa, którzy od wielu miesięcy, a niektórzy od kilku lat nie biorą udziału w życiu naszego Stowarzyszenia i nie opłacają składek. Proponujemy, abyście Państwo podjęli decyzję o ewentualnej dalszej przynależności do SHS i rozstrzygnęli tę kwestię do 30 września 2022 roku. Uprzejmie informujemy, że nieopłacenie składek do tego terminu uznamy jako decyzję o rezygnacji Państwa z członkostwa w naszym Stowarzyszeniu   » »

xxx