Komunikat Zarządu Kieleckiego Oddziału SHS 1/2024

Kielce, 27 styczeń 2024 roku.

1. Świętokrzyska Akademia Dziedzictwa

7 lutego br. w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Kanoniczej 2 w Kielcach odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Świętokrzyskiej Akademii Dziedzictwa”. Tym razem zaproszenie przyjęła nasza Koleżanka dr inż. Małgorzata Doroz-Turek z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, która przedstawi zagadnienie: „Badania architektoniczne na przykładzie kieleckiej Katedry pw. Wniebowzięcia NMP przyczynkiem do powstania monografii obiektu”. Początek spotkania o godz. 16.30. Wykład ma charakter otwarty, dlatego zachęcam do licznego w nim uczestnictwa.

2. Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Historyków Sztuki

W tym roku przypada jubileusz 90-lecia naszego Stowarzyszenia. Główne uroczystości odbędą się w Poznaniu 21-22 listopada i będą połączone z ogólnopolską konferencją naukową SHS-u, której tematem w tym roku będą „Badania nad starożytnością w Polsce”. Proponowałbym również obchody regionalne jubileuszu, których celem byłoby przedstawienie Państwa dorobku naukowego! W związku z tym zachęcam zainteresowanych do tworzenia krótkich tekstów popularnonaukowych, opatrzonych fotografiami (z prawami autorskimi do ich publikacji) i wykazem podstawowej literatury, które systematycznie umieszczalibyśmy na naszym oddziałowym Facebooku (miesięcznie czyta go kilka tysięcy osób). Najciekawsze z nich trafiałyby na Facebooka SHS-u i prezentowane w ramach cyklu „90 ciekawostek na 90 lat SHS”. Zachęcam także do przesyłania propozycji referatów na nasze cykliczne spotkania w kieleckim BWA. Przypominam również, że od 2023 roku, wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, organizujemy wykłady o tematyce konserwatorskiej, na których także można zaprezentować własne badania dotyczące problematyki szeroko pojętej ochrony zabytków.

3. Posiedzenie Społecznej Rady Kultury przy Urzędzie Miasta Kielce

Szanowni Państwo, nasz oddział został zaproszony przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce na posiedzenie Społecznej Rady Kultury, które odbędzie się we wtorek, 6 lutego, o godz. 11.00 w Domu Środowisk Twórczych przy ul. Zamkowej 5. Tematem spotkania będzie „Sieć muzealna Kielc i regionu. Perspektywy rozwoju”. W jego ramach nasz Kolega Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc wygłosi referat pt. „Muzea samorządowe wobec oczekiwań”. Z uwagi na duże znaczenie tej problematyki dla naszej działalności proponowałbym, aby uczestniczyła w nim delegacja członków kieleckiego oddziału SHS-u (max 4 osoby). Chętnych proszę o kontakt mailowy na adres shskielce@gmail.com .

4. Nowe legitymacje i składki członkowskie

Przypominam, że u Pani Anety Pędzik w BWA w Kielcach, czekają już na Państwa nowe legitymacje. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim Zarządzie Głównym SHS otrzymają je tylko osoby, które nie zalegają ze składkami. W związku z tym zachęcam do uregulowania zaległości (danymi takimi dysponuje Pani Aneta Pędzik).

Składka członkowska za 2024 rok wynosi: normalna 120 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 60 zł), a emerycka 60 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 30 zł). Opłat można dokonywać u Pani Anety Pędzik w kieleckim BWA lub przelewem bankowym, nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115; nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki, tytuł przelewu: składka członkowska za rok…

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS

Łukasz Piotr Młynarski

Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

Kielce, 27 styczeń 2024 roku.

Komunikat Zarządu Kieleckiego Oddziału SHS 1/2024

1. Świętokrzyska Akademia Dziedzictwa

7 lutego br. w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Kanoniczej 2 w Kielcach odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Świętokrzyskiej Akademii Dziedzictwa”. Tym razem zaproszenie przyjęła nasza Koleżanka dr inż. Małgorzata Doroz-Turek z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, która przedstawi zagadnienie: „Badania architektoniczne na przykładzie kieleckiej Katedry pw. Wniebowzięcia NMP przyczynkiem do powstania monografii obiektu”. Początek spotkania o godz. 16.30. Wykład ma charakter otwarty, dlatego zachęcam do licznego w nim uczestnictwa.

2. Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Historyków Sztuki

W tym roku przypada jubileusz 90-lecia naszego Stowarzyszenia. Główne uroczystości odbędą się w Poznaniu 21-22 listopada i będą połączone z ogólnopolską konferencją naukową SHS-u, której tematem w tym roku będą „Badania nad starożytnością w Polsce”. Proponowałbym również obchody regionalne jubileuszu, których celem byłoby przedstawienie Państwa dorobku naukowego! W związku z tym zachęcam zainteresowanych do tworzenia krótkich tekstów popularnonaukowych, opatrzonych fotografiami (z prawami autorskimi do ich publikacji) i wykazem podstawowej literatury, które systematycznie umieszczalibyśmy na naszym oddziałowym Facebooku (miesięcznie czyta go kilka tysięcy osób). Najciekawsze z nich trafiałyby na Facebooka SHS-u i prezentowane w ramach cyklu „90 ciekawostek na 90 lat SHS”. Zachęcam także do przesyłania propozycji referatów na nasze cykliczne spotkania w kieleckim BWA. Przypominam również, że od 2023 roku, wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, organizujemy wykłady o tematyce konserwatorskiej, na których także można zaprezentować własne badania dotyczące problematyki szeroko pojętej ochrony zabytków.

3. Posiedzenie Społecznej Rady Kultury przy Urzędzie Miasta Kielce

Szanowni Państwo, nasz oddział został zaproszony przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce na posiedzenie Społecznej Rady Kultury, które odbędzie się we wtorek, 6 lutego, o godz. 11.00 w Domu Środowisk Twórczych przy ul. Zamkowej 5. Tematem spotkania będzie „Sieć muzealna Kielc i regionu. Perspektywy rozwoju”. W jego ramach nasz Kolega Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc wygłosi referat pt. „Muzea samorządowe wobec oczekiwań”. Z uwagi na duże znaczenie tej problematyki dla naszej działalności proponowałbym, aby uczestniczyła w nim delegacja członków kieleckiego oddziału SHS-u (max 4 osoby). Chętnych proszę o kontakt mailowy na adres shskielce@gmail.com .

4. Nowe legitymacje i składki członkowskie

Przypominam, że u Pani Anety Pędzik w BWA w Kielcach, czekają już na Państwa nowe legitymacje. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim Zarządzie Głównym SHS otrzymają je tylko osoby, które nie zalegają ze składkami. W związku z tym zachęcam do uregulowania zaległości (danymi takimi dysponuje Pani Aneta Pędzik).

Składka członkowska za 2024 rok wynosi: normalna 120 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 60 zł), a emerycka 60 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 30 zł). Opłat można dokonywać u Pani Anety Pędzik w kieleckim BWA lub przelewem bankowym, nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115; nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki, tytuł przelewu: składka członkowska za rok…

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS

Łukasz Piotr Młynarski

Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

Monika Cybulska

Opublikowano: