Fotografia Archiwum

Jakub Ochnio

rocznik ’90, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie również sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członek Rady Artystycznej Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Fotografuje od 2006 roku. W centrum jego zainteresowania leży człowiek w ujęciu dokumentalnym i reportażowym. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Obecnie student Dziennikarstwa
i Komunikacji...   »  

Anna Musiałówna, Jolanta Rycerska, Basia Sokołowska


Piotr Kaleta

Członek rzeczywisty ZPAF- leg. nr 838 Urodził się 5.02.1945 w Busku-Zdroju. Ukończył Studium Nauczycielskie (biologia, chemia). W latach 1966-1987 był nauczycielem w szkołach podstawowych w Broninie i w Zbludowicach k. Buska-Zdroju oraz wychowawcą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci kalekich w Busku-Zdroju..W 1987r. zre¬zygnował z pracy...   »  

Katarzyna Podgórska – Glonti

Urodzona w 1969 roku w Radomiu. 1991- 96 studia w PWSSP w Poznaniu. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Jana Berdyszaka i pracowni tkaniny prof. Andrzeja Banachowicza. W 1995 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2002 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia na Wydziale Komunikacji...   »  

Anna Kutera

Absolwentka wrocławskiej PWSSP, dziś ASP – 1977, zajmuje się sztuką multimedialną. Wśród dziedzin jej artystycznej aktywności znajdują się film, wideo, fotografia, malarstwo, instalacja i sztuka performance. Pracę artystyczną łączy z działalnością animatorki środowiska artystycznego. W latach 1975 – 1985 razem z Romualdem Kuterą, Lechem Mrożkiem,...   »  

Archiwum serwisu

Wyszukiwarka