WYDARZENIA

Folder wystawy rzeźby Waldemara Musika w Galerii Zielona

Folder wystawy rzeźby Waldemara Musika w Galerii Zielona

Do pobrania – trzeba kliknąć w ten link
e-katalog-Waldemar Musik-Faktury czasu 2020

FAKTURY CZASU
rzeźba

Waldemar Musik
e-mail: kisum@op.pl

WALDEMAR MUSIK urodził się 28 maja 1956 roku w Lublinie. Był uczniem szkoły plastycznej w Gdyni-Orłowie (fotografia) oraz kieleckiego liceum plastycznego (rzeźba).
Pracował jako rzeźbiarz-kamieniarz w Pracowni Konserwacji Zabytków w Kielcach, m.in. przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie (1978-1980), w Operze Narodowej w Budapeszcie czy Pałacu Sanssouci w Poczdamie. Obecnie realizuje się jako rzeźbiarz.
Artysta brał udział w międzynarodowych wystawach m.in. CyberFoto w Częstochowie.
Wielokrotnie uczestniczył swoimi rzeźbami w wystawach środowiska świętokrzyskiego Kapitał Sztuki – Suplement oraz Przedwiośnie – Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny. Dwukrotnie brał udział w Salonach Jesiennych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jest laureatem wielu nagród, m. in.: Fiap Foto Odlot w Rzeszowie, Nagroda Galerii Echo na Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie w Kielcach, Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego i tegoroczna Nagroda Burmistrza Buska-Zdroju na Przedwiośniu 43.
W tym roku rzeźba Waldemara Musika została zakwalifikowana na wystawę do Królewskiej Akademii w Londynie.

„Prace rzeźbiarskie Waldemara Musika obserwuję od około dziesięciu lat. Miałem też możliwość wysłuchania dyskusji i wypowiedzi na temat jego twórczości rzeźbiarskiej. Sam również wielokrotnie z nim rozmawiałem. Jego wypowiedzi były zawsze jasne, rzeczowe, taktowne, wciągające rozmówcę do dalszych analiz – rozważań na temat jego prac i ogólnie sztuki przekazu wizualnego. Jego twórczość jest właściwie pretekstem, prowokacją artystyczną na styku artysta – widz. Skłania ostatecznie, w chwili pozostania z wytworem jego pracy sam na sam, do przemyśleń. Osobiście widzę w jego pracach liryzm i socjologiczną analizę okraszoną żartem, a nawet uszczypliwością. Imponuje mi, że wykonał on prace kamieniarskie jako detale architektoniczne i małą architekturę oraz wiele prac konserwatorskich: w zamkach, pałacach i rezydencjach.
Prace Waldemara Musika były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych, ale żeby w pełni odbierać jego dzieła i zrozumieć sposób myślenia autora, trzeba zobaczyć wiele jego prac w jednym miejscu. Niniejsza wystawa jest znakomitą ku temu okazją”.
GRZEGORZ SZMELTER
wstęp do folderu „Wystawa rzeźb Waldemara Musika”
Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

Monika Cybulska

Aktualizacja: