Konkurs – 47. PRZEDWIOŚNIE 2024

47. INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Już po raz 47 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza wszystkie upoważnione regulaminem osoby artystyczne do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu i wystawy pokonkursowej PRZEDWIOŚNIE. 

Zapraszamy – mimo że, wraz ze słabnącą nadzieją na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie, rosnącego zagrożenia, wielu innych dramatycznych wojen i eskalacji konfliktów na świecie, powszechnie topnieje poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy, bo świat sztuki – choć nie zawsze psychicznie komfortowy – dopełnia nam świat realny ideowym sensem i ponadczasowym pięknem.  Zapraszamy – bo artyści mimo wszystko tworzą, a publiczność mimo tego wszystkiego potrzebuje ich sztuki. 

 Zapraszamy, przywołując nasze tradycyjne hasło:

ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – I NASI UKRAIŃSCY GOŚCIE – ŁĄCZCIE SIĘ!

Link do formularza zgłoszeniowego 

W razie problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy dzwonić bądź zapraszamy osobiście.

REGULAMIN

PRZEDWIOŚNIE 202447. INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Już po raz 47 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza wszystkie upoważnione regulaminem osoby artystyczne do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu i wystawy pokonkursowej PRZEDWIOŚNIE. 

Zapraszamy – mimo że, wraz ze słabnącą nadzieją na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie, rosnącego zagrożenia, wielu innych dramatycznych wojen i eskalacji konfliktów na świecie, powszechnie topnieje poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy, bo świat sztuki – choć nie zawsze psychicznie komfortowy – dopełnia nam świat realny ideowym sensem i ponadczasowym pięknem.  Zapraszamy – bo artyści mimo wszystko tworzą, a publiczność mimo tego wszystkiego potrzebuje ich sztuki. 

 Zapraszamy, przywołując nasze tradycyjne hasło:

ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – I NASI UKRAIŃSCY GOŚCIE – ŁĄCZCIE SIĘ!

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.

2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 47. zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków, związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształcenie (średnie i wyższe, z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych. Bardzo serdecznie zapraszamy także artystów ukraińskich, którzy wskutek wojny
|w swoim kraju znaleźli schronienie na terenie naszego województwa. 

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.

4. Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do 21 maja br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2

do 15 maja br. przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność).

5. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza uczestnictwa (link do formularza https://forms.gle/FMBfWhW9HcEmDyVo8 ) aktualnymi danymi i osiągnięciami z ostatnich dwóch lat.

6. Prace zgłoszone do konkursu należy opisać również na etykietach (do pobrania z www.bwakielce.art.pl), które należy przykleić na odwrocie prac. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 47., twórczości artystów
i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.

7. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 47. jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

KONKURSY TOWARZYSZĄCE

Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE 47. odbędzie się konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych prac dokona Jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

– Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki.
 Obrady Jury odbędą się dnia 22 maja br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.

– Autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

– Skład Jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury oraz opublikowane w katalogu wystawy.

– Prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach.
Prace zakwalifikowane można odbierać po zakończeniu wystawy.
Na życzenie artystów BWA może odesłać prace na koszt artysty.

– Do wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po min. jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez Jury do wystawy.

– Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród, odbędzie się 21 czerwca br., o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dyrektor: Stanisława Zacharko-Łagowska

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Tel. 41 367 64 47, fax 41 367 69 83

e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl

www.bwakielce.art.pl

Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich dokonań i udziału w konkursie!

Fot. 46. Przedwiośnie, 2023 / archiwum BWA