Galeria sztuki przyszłości

Warsztaty z projektowania wnętrza  galerii w oparciu o archiwalne zdjęcia budynku w trakcie remontu w latach (2011-2013)

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat na warsztaty plastyczne. Na zajęciach dzieci obejrzą wystawy prezentowane w przestrzeni Galerii Dolnej, Górnej i Małej, oraz miejsca niedostępne na co dzień dla zwiedzających. Dowiedzą się, na czym polega projektowanie przestrzeni wystawienniczej oraz wykonają swój projekt galerii przyszłości, w oparciu o fotografię budynku BWA, za pomocą różnych technik plastycznych: farby, makulatura, papier, klej.

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.

Zajęcia kosztują 7 zł od osoby.

Materiały plastyczne zapewnia BWA.

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Samczyńska.

Zajęcia będą odbywały się od 10.05.2022 do 11.05.2022 Pierwsza grupa 9.00 – 10.30. druga grupa 12.00 – 13.30.

Zapisy przyjmujemy pod nrem tel.  41 36 76 447  wew. 25.