Start / Artykuły / Aktualności / „Krajobraz symboliczny” URBANEK | KĘDZIA | URBANEK

„Krajobraz symboliczny” URBANEK | KĘDZIA | URBANEK

Autorzy projektu to rodowici kielczanie i absolwenci krakowskich uczelni, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miejscem spotkania trzech osobowości są projekty z pogranicza wzornictwa, sztuki, turystyki kulturowej i inicjatyw społecznych. W projekcie „Polska dla wszystkich”, realizowanym na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej podejmują ważki temat tolerancji religijnej oraz wyznaniowej. Projekt „Krajobraz symboliczny”, powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem WESOŁA54, stanowiąc pretekst do rozważań i wspólnej dyskusji na temat: „Czy Polska jest krajem dla Wszystkich? Ludzi – Kultur – Religii? Czy Polska jest krajem tolerancji religijnej?”.

„Krajobraz symboliczny”
instalacja, 2015
wymiary: 200 x 120 cm
autorzy: URBANEK | KĘDZIA | URBANEK

„Krajobraz symboliczny” jest odzwierciedleniem idei współistnienia trzech największych, monoteistycznych religii, reprezentowanych kolejno przez Ichthys (chrześcijaństwo), Menorę (judaizm), Półksiężyc z Gwiazdą (islam) i Różę Lutra, symbolizującą wyznania luterańskie. Forma plastyczna każdego z symboli źródło swojego kształtu znajduje w naturze. Symbol pozbawiony religijnego i kulturowego kontekstu staje się w projekcie elementem krajobrazu naturalnego. Sprowadzony do stanu pierwotnego buduje niczym niezakłócony krajobraz Ziemi: nieba, lądów i oceanów. Tak, jak w świecie natury harmonijnie współistnieje fauna i flora, tak samo możliwa jest wizja pokojowej koegzystencji wyznawców religii chrześcijańskich, judaizmu oraz islamu.

Elementy nawiązujące do symboli trzech religii monoteistycznych, a budujące krajobraz naturalny, stanowią jednocześnie dziecięcą przytulankę. Miękka, kolorowa i przyjazna forma elementów mówi zarówno o potrzebie bycia blisko nadającej sens życiu duchowości (przytulenia życia duchowego i potrzeb duchowych) jak i przekonuje do łaskawego oblicza każdej z religii. Co bowiem groźnego kryć się może za pluszową rybą, gwiazdą czy drzewem?

„Krajobraz symboliczny” jest również, w dalekim tłumaczeniu, potrzebą przywołania rozmaitości i różnorodności w świecie; próbą przywołania zaginionego krajobrazu kulturowego dawnej Rzeczypospolitej, w której społeczności katolickie koegzystowały z gminami żydowskimi, wyznawcami islamu, protestantami i innymi mniejszościami.
„Projekt wykonany w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „POLSKA DLA WSZYSTKICH”

Polska dla wszystkich

 

 

 

 

„Krajobraz symboliczny” URBANEK | KĘDZIA | URBANEK

Inaugurację projektu „Krajobraz symboliczny” rozpocznie wernisaż instalacji artystycznej, pod tym samym tytułem.

Instalacja „Krajobraz symboliczny” odzwierciedla ideę współistnienia trzech, wielkich, monoteistycznych religii. Elementy instalacji nawiązują do symboli religijnych: Ichthys (chrześcijaństwo), Menory (judaizm), Półksiężyca z Gwiazdą (islam) i Róży Lutra, symbolizującej wyznanie luterańskie. Przedstawione w miękkiej, kolorowej i przyjaznej formie elementy instalacji, mówią o potrzebie bycia blisko nadającej sens życiu duchowości (przytulenia życia duchowego i potrzeb duchowych), jak i przekonują do łaskawego oblicza każdej z religii. Co bowiem groźnego kryć się może za pluszową rybą, gwiazdą czy drzewem?

Część drugą projektu „Krajobraz symboliczny” otworzy Robert Zapała, dziennikarz Radia Kielce, który poprowadzi dyskusję panelową na temat : „Czy Polska jest krajem dla wszystkich: Ludzi–Religii–Kultur? Czy Polska jest krajem tolerancji religijnej?”
Wśród panelistów: ks. Jan Oleszko SAC (rektor kościoła klasztornego na Karczówce), Agnieszka Dziarmaga (publicystka, dyrektor Świętokrzyskiego Sztetla – Muzeum Żydowskich Miasteczek w Chmielniku), ks. dr Rafał Dudała (duszpasterz środowisk akademickich w Kielcach, prezes Stowarzyszenia WESOŁA54).

Partner projektu Stowarzyszenie WESOŁA54
Stowarzyszenie Wesoła54

BWA Kielce - logo

 

Projekt „Krajobraz Symboliczny” realizowany jest w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „POLSKA DLA WSZYSTKICH” http://www.polskadlawszystkich.pl/site/projects/view/39

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności