Start / Artykuły / Ogłoszenia / Komunikat 7/2015 SHS

Komunikat 7/2015 SHS

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w galerii BWA (ul. Kapitulna 2) w dniu 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 17.30. (II termin – godz. 18.00)

Porządek zebrania
– Otwarcie Zebrania
– wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
– przyjęcie porządku obrad
– sprawozdanie merytoryczne (Prezes) i finansowe (Skarbnik)
– sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

Wybory:
– komisji skrutacyjnej
– prezesa Oddziału
– członków Zarządu
– Komisji Rewizyjnej
– Delegatów Oddziału na XLII Zwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów (planowane na 11. XII.2015)
– dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Kieleckiego SHS
– zamknięcie zebrania

Za Zarząd:

Wiceprezes i Sekretarz Prezes Oddziału Kieleckiego
Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska Piotr Rosiński

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shs_sekret@wp.pl, administracja@bwakielce.art.pl, tel. 696 476 272

cybulski

Aktualizacja:

Kategoria: Ogłoszenia