Start / Artykuły / Ogłoszenia / Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego ogłoszone dnia 6.06.2018 – aktualne

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego ogłoszone dnia 6.06.2018 – aktualne

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać od pracownika BWA – Pani Anety Pędzik tel. 41 367 64 47 wew. 23.
2. Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach
od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.00 po uprzednim kontakcie z ww. pracownikiem w dniach 06.06.2018 r.-27.06.2018 r.
3. Zainteresowani zakupem powinni złożyć ofertę zakupu sporządzoną zgodnie ze wzorem,
stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, którą można odebrać w siedzibie BWA ,
przy ul. Kapitulnej 2 lub pobrać ze strony internetowej: www.bwakielce.art.pl
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2018 r., do godz. 10.00 w siedzibie BWA lub
przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach,
25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2
Koperta powinna być oznaczona odpowiednim napisem „Oferta zakupu składników majątku ruchomego”
5. Sprzedaż odbędzie się w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w dniu 29.06.2018 r. w godzinach : 10.00-11.00.

zobacz w załączniku szczegóły:
ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego BWA

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzeda

Monika Cybulska

Aktualizacja:

Kategoria: Ogłoszenia