Start / Artykuły / Ogłoszenia / SHS – 6 Komunikat / KOMUNIKAT BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SHS

SHS – 6 Komunikat / KOMUNIKAT BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SHS

Kielce 6 czerwca 2018 roku.

Komunikat 6/2018
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS i dyrekcji BWA w Kielcach, zapraszamy członków SHS i naszych sympatyków na spotkanie, które odbędzie się dnia 14 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Kapitulnej 2.
Będziemy gościć prof. zw. dr hab. Lechosława Lameńskiego (kierownika Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL), który wystąpi z wykładem pt. Ze wsi mazowieckiej do Paryża. Bolesław Biegas – polski artysta rzeźbiarz we Francji.

*
Jednocześnie załączamy komunikat Biura Zarządu Głównego SHS dotyczący organizacji objazdów i wycieczek.

Za Zarząd:
Wiceprezes Prezes Oddziału Kieleckiego
Stanisława Zacharko dr hab. Piotr Rosiński

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce • E-Mail: shskielce@gmail.com, administracja@bwakielce.art.pl


 

KOMUNIKAT BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SHS

Z dniem 1 lipca 2018r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361). Unormowania zawarte w tej ustawie mogą obejmować – niestety – także niektóre formy działalności statutowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki np. wycieczki, objazdy, spotkania integracyjne ,itp. Ustawy nie stosuje się co prawda do imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, ale wykładnia przepisów ogranicza możliwość zastosowania przez Stowarzyszenie powyższego wyjątku („okazjonalność – do 9 imprez w roku, konieczność prowadzenia rejestru imprez w SHS, niezarobkowość – konieczność prowadzenia szczegółowej kalkulacji i rozliczanie imprez, ograniczoność – udział tylko członków SHS, konieczność prowadzenia dokumentacji uczestników).

Zgodnie z nową Ustawą działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”. Przepisy przewidują konieczność uzyskania wpisu do rejestru także przez podmioty, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Także z tej przyczyny, w ustawie wprowadzono szeroką definicję przedsiębiorcy turystycznego, tak, że obejmuje ona nie tylko „typowych” przedsiębiorców, lecz także inne podmioty (stowarzyszenia),  struktury instytucji wyznaniowych (np. parafie), zajmujące się organizacją imprez turystycznych (pielgrzymek, objazdów, spotkań integracyjnych, itp).

Za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy przewidziano surowe sankcje dla członków organów zarządzających dana organizacją:  „Kto w podmiotach prowadzących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu albo w przypadku działalności objętej zakazem, pełni funkcję członka:

1) zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,

2) zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni,

3) zarządu fundacji lub stowarzyszenia

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia

wolności do lat 3”.

W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2018r. oddziały SHS winne zaprzestać samodzielnej organizacji wszelkiej działalności, która mogłaby podlegać przepisom powyższej ustawy, tj. organizacji wycieczek, objazdów, wyjazdowych spotkań integracyjnych i innych imprez o charakterze turystycznym. Oddziały mogą realizować powyższą działalność statutową w oparciu o usługi nabywane od wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych (biura podróży, przedsiębiorstwa turystyczne).  

Ewa Staszewska , Dariusz Nazarczyk

 

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia