Mali odkrywcy – wielkie możliwości / wakacyjne warsztaty fotograficzne

Projekty wakacyjne realizowane w czasie wakacji i ferii, przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej
Mali odkrywcy – wielkie możliwości 2018
wakacyjne warsztaty artystyczno-fotograficzne dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat. Realizowane w pięciodniowych turnusach w godz. od 10:00 do 14:00, kończą się wystawą fotografii powstałych w trakcie warsztatów oraz publikacją w postaci katalogu. Można ją wypożyczać do pokazów w szkołach i placówkach kultury.

Zapisy pod nr tel. 41 367 64 47 wew. 25. Zajęcia poprowadzą Antoni Myśliwiec – fotografik, Izabela Łazarczyk-Kaczmarek – historyk sztuki.

RODO Warsztaty Mali Odkrywcy-Wielkie możliwości

REGULAMIN
Warsztaty „Mali Odkrywcy- Wielkie możliwości” są organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce. Zajęcia prowadzą pracownicy BWA w Kielcach.
Wakacyjne warsztaty „Mali Odkrywcy- Wielkie możliwości” , są zajęciami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.
Zajęcia odbywają się w czterech turnusach, których terminy ustalają prowadzący zajęcia.
Każdy turnus trwa od poniedziałku do piątku. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, kończą o godzinie 14:00.
Zajęcia prowadzone są w BWA w Kielcach oraz na terenie Kielc. Podczas zajęć dzieci zwiedzają najciekawsze miejsca w naszym mieście.
Rodzice zobowiązani są do odbioru dzieci z zajęć , bądź zgłoszenie prowadzącym samodzielnego ich powrotu do domu.
Liczba uczestników w każdym turnusie : 15 osób.
Zajęcia są nieodpłatne.
Celem zajęć jest nauka podstaw fotografowania.
Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas trwania zajęć.
Zapisy odbywają się po ogłoszeniu przez BWA terminów Rodzice zapisujący dziecko, proszeni są o kontakt w razie zmiany decyzji o uczestnictwie dziecka w zajęciach.
Każdy uczestnik musi posiadać cyfrowy aparat fotograficzny, osoby nieposiadające aparatu nie będą brały udziału w wystawie.
Wystawa prac uczestników warsztatów fotograficznych odbywa się po zakończeniu wszystkich czterech turnusów. Na wystawie pokazywane będą wybrane prace uczestników, którzy dostarczyli materiał z minimum 3 dni zdjęciowych.
Dane osobowe dzieci zostaną użyte w katalogu wystawy „Mali Odkrywcy – Wielkie możliwości”
Uczestnictwo dziecka w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na fotografowanie dzieci podczas warsztatów i umieszczenie ich danych osobowych ( imię i nazwisko) w katalogu towarzyszącemu wystawie prac uczestników.
czas trwania warsztatów fotograficznych
I 9-13 lipca

II 16-20 lipca

III 6-10 sierpnia

IV 20-24 sierpnia

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!!!!!!!!

Zapisy pod numerem telefonu: 41 367 64 47 wewnętrzny 25

Monika Cybulska

Opublikowano: